Nyheter

De visar vägen för en hållbar bildelsindustri

På bara tre år har svenska Autocirc blivit den drivande kraften för en hållbar omställning inom bildelsindustrin. Nu höjer man ambitionsnivån rejält genom en ordentlig utbyggnad av verksamheten i Norge med ett semi-automatiserat logistikcenter i Vestby och en ny bildemontering i Tromsø.

Målsättningen för satsningen på den norska marknaden är att vara den ledande aktören inom återanvändning och återvinning av bildelar i Norge inom ett par år. En ambition som går hand i hand med Autocircs övergripande vision att skapa en cirkulär ekonomi som minimerar behovet att utvinna nya, ändliga naturresurser för produktion av bil- och reservdelar.

– Vi optimerar återanvändningen av bildelar för att se till att de gör nytta på vägarna så länge som möjligt. Genom vår verksamhet skapar vi också förutsättningar för återvinning där komponenter från bildelar kan användas i andra produkter och sammanhang, säger Bjarte Kaldestad, landschef för Autocirc i Norge.

Etableringen i Tromsø, där Autocirc just nu bygger en toppmodern anläggning för demontering, innebär att företaget flyttar fram sina positioner och får kapacitet att hantera bilar i hela Nordnorge. Verksamheten kommer att sysselsätta 12-15 heltidsanställda och beräknas bli klar under hösten 2023.

Parallellt pågår också arbetet med att skapa ett stort centrallager i Vestby, där även den administrativa ledningen i Norge kommer att sitta. Autocirc är den första aktören i branschen som gör den här typen av satsning.

– Vi har ett bra team med hög kompetens som tillsammans med de här ambitiösa investeringarna i verksamheten kommer säkra kvaliteten och snabbheten i våra leveranser. Genom logistikcentret i Vestby skapar vi en strategisk position som ger synergier med våra systerbolag inom Autocirc-koncernen i Norden och Europa. Det bidrar till en ökad tillgänglighet på reservdelar från vårt lager. Vi ska vara en helhetsleverantör till våra kunder i Norge och nå 80% av dem med de delar de behöver inom 24 timmar, berättar Bjarte Kaldestad.

Sammantaget innebär satsningarna i Tromsø och Vestby att Autocirc stärker sin position som landstäckande aktör i Norge och blir en ännu mer attraktiv samarbetspartner nationellt och lokalt.

Centrallager i Vestby

Centrallager i Vestby, 40 min från Oslo centrum.
10 000m2 semi-automatiserat lager med 28 500 pallplatser.
Logistiklager som når 80% av våre kunder på en dag.
600m2 kontor för den norska centralorganisationen.
18-20 arbetsplatser.
Klart hösten 2023.

Bildemontering i Tromsø

Toppmodern anläggning for demontering i Tromsø, under produktion.
Kapacitet att hantera bilar i hela Nord-Norge.
Klar hösten 2023.
Kommer att sysselsätta 12-15 heltidsanställda.