Nyheter

Plastindustrins framtid måste vara cirkulär

Vi lever i en tid där fokus på återvinning är historiskt hög och det är därför helt naturligt att många strukturer och metoder måste övervägas och revideras grundligt om vi ska nå de mål som ställs på global nivå. På Wavin arbetar man för att hitta cirkulära och biobaserade VA och VVS-lösningar, ett arbete som de tycker att hela branschen bör främja och anamma – både kunder, leverantörer och certifieringsorgan.

Varje år producerar Europa 50 miljoner ton plastprodukter, varav fyra miljoner ton är plaströr. Samtidigt genereras 25 miljoner ton avfall, varav endast fyra miljoner ton återvinns. Även om det är bättre än inget, krävs det ett större initiativ från aktörer i branschen för att nå målen på global nivå.

Det betonar Wavin, en av Europas ledande tillverkare av VA- och VVS-system:

– På europeisk nivå står plaströr för cirka åtta procent av all plast som används, vilket gör att vi som tillverkare av plaströrssystem till VA- och VVS-sektorn är en viktig aktör. Därför är det A och O att vi bidrar till den gröna omställningen och löpande ser över vår produktutveckling, för att se till att vi kan reducera utsläppen och därmed nå målen. Men det krävs att fler följer med på resan och att vi tillsammans kan påverka branschen, berättar Ronald Bal, Circularity Manager på Wavin.

Ett mer attraktivt klimatavtryck

För varje kilo återvunnen plast som används besparas miljön 1,8 kilo koldioxid. Därför borde fler aktörer på marknaden vilja främja initiativ som sparar CO2 och ger dem ett mer attraktivt klimatavtryck. Det menar Wavin:

– Den europeiska marknaden för plast är tio procent cirkulär. Det innebär att av allt vårt plastavfall kommer bara tio procent tillbaka som återvunnet material. Det är mer än noll, men långt ifrån 100 procent. Det innebär att vi har en lång väg kvar att vandra. På Wavin jobbar vi med cirkularitet, med fokus på att höja användningen av återvunnet material i våra produkter och att se till att våra produkter kan återvinnas. Det är en cirkulär affärsmodell och filosofi, vilket behövs i dag, och det kan minska klimatavtrycket med 70 procent, förklarar Ronald Bal.

Wavin har även börjat se möjligheter med biobaserat material. Ronald Bal berättar:

– Biobaserade material följer en linjär affärsmodell. Det man behöver göra är att se till att produkterna inte bara är tillverkade av biobaserat material, utan att de även är utformade på ett sätt som gör det möjligt att återanvända komponenterna och råmaterialet igen efter produktens livstid. Det är så vi hoppas att framtiden kommer att se ut för VA- och VVS-sektorn.

Den gröna omställningen är allas ansvar

Men det är inte bara tillverkarna som ansvarar för branschens gröna omställning. Enligt Ronald Bal har även beställare, leverantörer och certifieringsorgan en stor roll att spela:

– Det finns absolut ett ansvar som vi måste ta som tillverkare och det är att se oss själva i spegeln och säga att ja, vi kan göra detta och ja, vi vet hur vi gör det. Det kanske tar lite tid men låt oss börja. För om vi vill skapa förändring så behöver vi ha andra med oss. Och jag tror att vi har allt vi behöver, vi behöver bara skala upp och röra oss snabbare framåt. Men vi kan inte göra det själva, säger Ronald Bal och fortsätter:

– Det finns många modiga kunder på marknaden som vi kan samarbeta med. Om kunderna skapar efterfrågan, kan vi gå till våra leverantörer och säga att vi letar efter något annat än tidigare. Vi har samtidigt regler och standarder som håller oss tillbaka när det kommer till innovation, och det gäller för certifieringsorgan och standardskapare att anpassa sig till den nya verkligheten så att vi tillsammans kan röra oss mot en bättre framtid. Vi måste arbeta tillsammans och hjälpas åt att sätta den nya standarden för industrin.

Ronald Bal avslutar:

– Vägen framåt startar med att identifiera möjligheterna som finns här och nu, man behöver inte titta 100 år framåt. Det finns ett ordspråk som menar på att man inte behöver se hela trappan för att ta det första steget och det är något som jag varje dag applicerar i mitt arbete.