Nyheter

Skanska och Celsa Nordic i samarbete om armeringsstål med lägre klimatpåverkan

Skanska och Celsa Nordic har tecknat ett intentionsavtal om ett samarbete för minskad klimatpåverkan från armeringsstål i byggprojekt genom fossilfria produktionsmetoder och ökad cirkulär hantering av restmaterial.

Skanska blir första kund att få leveranser av Celsa Nordics cirkulära armeringsstål, Green Hydro Steel, producerat med hjälp av innovativ vätgasteknik.

– Skanska ska nå klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2045. För att nå dit är samverkan med leverantörer avgörande. Vi behöver innovativa byggmaterial med lägre klimatpåverkan. Intentionsavtalet med Celsa Nordic är en viktig del i vår klimatresa och vi ser fram emot samarbetet, säger Lars Jonson, affärsutvecklingsdirektör, Skanska Sverige.

Samverkan med materialleverantörer har stor betydelse för Skanska Sveriges klimatavtryck eftersom cirka 80 procent av verksamhetens koldioxidutsläpp kommer från inköpt byggmaterial, varav cirka 10 procent är kopplat till produktion av stål.

– Vi är mycket glada över intentionsavtalet med Skanska. Avtalet är ett gott exempel på cirkulärt samarbete i praktiken. Armeringsstål producerat med vattenkraft och vätgas visar vägen mot en hållbar industri, säger Susanne Nævermo-Sand, Head of sustainability and strategy hos Celsa Nordic. 

Det slutgiltiga avtalet ska signeras 2024 med målet att starta leveranserna i början av 2025. Intentionen är också att Celsa Nordic ska använda skrot och spillmaterial från Skanskas svenska byggprojekt som insatsvara i sin produktion. Slutligen ska bolagen samarbeta kring materialleveranser med lägre klimatpåverkan och även studera möjlig användning av restprodukter från Celsa Nordics tillverkning i Skanskas svenska verksamhet.