Nyheter

Skattemiljarder har gått till misslyckade ”gröna” projekt

Miljarder av svenskarnas skattepengar har satsats på projekt med syfte att främja hållbar utveckling. Men besluten har varit ogenomtänkta, insynen begränsad och kontrollerna svaga.

”Stora investeringar, uppskruvade förväntningar, invigningar av pilotanläggningar och grandiosa ord om teknikutveckling, gröna jobb och nya exportnäringar har i nästa skede bytts mot missnöjda konsumenter, uppstädning, nerskrivningar, förluster och i vissa fall utdragna korruptionshärvor.”

Så skriver forskaren Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköpings handelshögskola, i färska rapporten ”Skattenytta för miljösatsningar?”

Han presenterar tre så kallade ”gröna bubblor” som har kostat skattebetalarna miljarder – utan att ge synbar nytta.

– Politikernas förväntningar har varit skyhöga, vilket lett till att man satsat miljarder i riskabla projekt. Tyvärr har flera varken gett positiva effekter för Sveriges ekonomi eller för miljön, säger Sandström.

De gröna bubblorna är för det första etanolbilsmarknaden där starkt subventionerad etanol lyfte ett projekt med begränsad och etiskt tvivelaktig miljönytta byggd på en undermålig teknik. Till slut kollapsade satsningen.

Den andra bubblan rör etanolproduktion från cellulosa där miljarder pumpades in i det kommunala bolaget Sekab trots att tekniken inte fungerade. Bubblan brast och pengarna försvann via oegentligheter.

Den tredje bubblan handlar om biogas från skogsråvaror där offentliga finansiärer öste pengar över det ”världsledande” företaget Gobigas som i frånvaro av såväl teknisk, ekonomisk som miljömässig utvecklingsförmåga drog på sig miljardskulder. Projektet havererade.

– Grundorsaken till att skattebetalarnas pengar gått förlorade i dessa riskfyllda satsningar är att politikerna har velat bidra till stora industriella och tekniska språng. Detta i syfte att åstadkomma såväl hållbar utveckling som ekonomisk tillväxt, säger Sandström.

Sandström beskriver fler faktorer som lett fram till felsatsningarna:

Politiker vill snabbt nå förändring och beslut hastas fram.

Makthavarna vill satsa på en viss typ av teknik.

Hos myndigheterna finns stora summor att ansöka om i bidrag och stöd.

En kultur växer fram kring ”grönt”, och kritiker får svårt att höras.

Det råder brist på insyn och kontroll i projekt som fått skattepengar.

Rapportförfattare:

Christian Sandström, [email protected]