Nyheter

Tre uppsatser om hållbart byggande belönade med 50 000 kronor vardera

Nu är årets stipendiater utsedda av Familjen Thomas Forskningsstiftelse. Varje examensprojekt erhåller 50 000 kronor i stipendium för fortsatt utveckling av hållbar betong.

Familjen Thomas Forskningsstiftelse har som syfte att finansiera forskning kring hållbart byggande i betong. Stiftelsen är initierad av familjen Thomas, som äger den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group med verksamheter i USA, Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

Stipendierna utdelas till de bästa examensjobben vid tekniska högskolor i Skandinavien, i två kategorier:

Smarta, resurseffektiva designlösningar som ökar betongens konkurrenskraft ur ett hållbarhetsperspektiv.

Resurseffektiv betong som minskar betongens klimatavtryck, inklusive alternativa bindemedel och proportionering för att minska bindemedel eller klinker.

I år gick stipendierna till tre olika projekt, från Sverige respektive Norge och Danmark.

Från Det Tekniske Institut i Köpenhamn premieras Rune Malthe Knudsen & Anne Sofie Hyldtoft Olsen. Deras projekt är en intressant experimentell studie av förändringar av mikrostrukturen hos cementbaserade material med flygaska vid kloridinträngning.

Jørgen Klokkervold & Lauritz Aure, från Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, belönades för sin uppsats om integrerade strukturella hållfasthetsberäkningar och optimering av CO2-utsläpp för plana plattor med olika armeringslösningar.

Nemir Chaudhry & David Bohman från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg prisades för sitt arbete kring en förbättrad 3D strut-and-tie-metod för design av diskontinuitetsregioner.

Stipendieutdelningen ägde nyligen rum på Thomas Concrete Groups huvudkontor i Göteborg, där man nu ser fram emot nästa års stipendieansökningar.

Stiftelsen är nu i slutskedet av att påbörja finansiering av ett flerårigt forskningsprojekt.

Läs mer på stiftelsens hemsida:

www.familythomasfoundation.com