Nyheter

Unikt återbruksprojekt i utvecklingen av Greenhouse Solna strand

I samband med utvecklingen av fastigheten Greenhouse Solna strand har ett spännande samarbete mellan Humlegården och belysningsföretaget Fagerhult initierats. Genom att återbruka befintlig belysning och skapa en nytänkande process för ombyggnation av armaturerna på plats i byggnaden har projektet uppnått en miljöbesparing på 75 ton koldioxid, och samtidigt utrustats med ett toppmodernt belysningssystem. 

I Solna strand pågår just nu utvecklingen av kontorsfastigheten Greenhouse, belägen strax intill tunnelbanestationen. Här skapas en dynamisk miljö med flexibla kontorslokaler anpassade för moderna arbetssätt och service utöver det vanliga. I Greenhouse förlängs det egna kontoret genom att kunderna även kan nyttja fastighetens gemensamma ytor för möten och event när behov uppstår. Här erbjuds även café och bistro samt gym och yogastudio. Gröna, hälsosamma miljöer står i fokus, exempelvis i form av en lummig innergård och grönskande takterrass med orangeri. Inflyttningen påbörjas under 2023.

Fokus på återbruk

I arbetet med Greenhouse har Humlegården lagt stort fokus på återbruk i form både små och stora initiativ som gör skillnad för klimatavtrycket. Bland annat involverades belysningsföretaget Fagerhult kring återbruk av den befintliga belysningen i byggnaden, ett initiativ som är hållbart ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Genom att återbruka befintliga belysningsarmaturer, behålla elinstallationer samt undvika att göra nya hål i innertak eller ny kabeldragning har man uppnått stora miljöbesparingar. Bara genom att bygga om armaturerna återbrukas cirka 7,1 ton material, jämfört med att köpa nya.

– Greenhouse är ett bra exempel på hur vi utforskar nya metoder för att skapa klimatsmarta lösningar och samtidigt skapa en attraktiv miljö och ett starkt kunderbjudande. Vi menar att samarbeten med andra aktörer ofta leder till nya tankesätt. Detta projekt har verkligen varit lärorikt och vi hoppas även att vi kan inspirera andra i vår bransch, säger Viktor Sandberg, Projektutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. 

Okonventionella lösningar

För att minska klimatavtrycket ytterligare byggde Fagerhults montörer en fullskalig produktionslinje på plats i lokalerna där belysningen skulle uppgraderas, istället för att frakta material mellan Solna och fabriken i Habo i Västergötland.

– Greenhouse är vårt största återbruksprojekt hittills. Tidigare har vi i våra samarbeten jobbat främst med energieffektiva styrsystem till belysning. Nu när Humlegården hade ett uttalat mål om att kunna återbruka så mycket som möjligt tog vi vårt samarbete ett steg vidare, säger Jessica Wahlberg, Fagerhults regionchef i Stockholm.

Illustration: Walk the room