Nyheter

BASF: ”Grön omställning kräver omprioriteringar”

Regeringens utredning om nationell bioekonomistrategi har för stor betoning på biobränsle. Den gröna omställningen kräver ett annat perspektiv och ny prioritering, skriver Mark Meier, vd för BASF Nordic/BalticAktuell Hållbarhets debattsida.

I mitten av februari 2023 ska utredaren för nationell strategi för biokemi redovisa sitt delbetänkande om produktion av biobränsle. BASF vill påpeka att utredningens övergripande fokus är för hårt vinklad mot biobränsle och anser att det är ett reellt problem för den gröna omställningen att drivmedelsbolagen och den övriga industrin konkurrerar om samma begränsade mängd biobaserad råvara.

Samtidigt konstateras i regeringens kommittédirektiv att reduktionsplikten gör drivmedel dyrare och riskerar att urholka svensk konkurrenskraft. BASF ser att produktionen inom kemi- och plastindustrin och en elektrifierad fordonsflotta är i akut behov av att få bättre förutsättningar för att utvecklas i en hållbar riktning.

– Vi förstår idén med reduktionsplikten och inblandning av biobränsle i det fossila drivmedlet. Dock ser vi på BASF att reduktionsplikten, och även att prioritera biobränsle i stort, behöver balanseras med övriga hållbarhetsmål, säger Mark Meier.

Biobaserad produktion av exempelvis plast omfattar all plasttillverkning, såsom plast inom sjukvården, medicintekniska produkter och industriella tillämpningar. Där det finns efterfrågan på kemiska produkter kommer dessa att tillverkas oavsett vilken råvara som används, fossilfri eller inte. Dock är BASF:s ambition och avsikt att utveckla sin industri hållbart och i samklang med naturen.

– Vi behöver därför stora mängder biobaserad råvara för att möta kundernas efterfrågan på hållbara alternativ och kräver att regeringens utredare inte har betoning på biodrivmedel utan i stället ökar fokus på biobaserade råvaror för all industriell produktion, säger Mark Meier vd för BASF Nordic/Baltic.

Läs hela debattartikeln ”För stort fokus på biobaserade drivmedel – grön omställning kräver omprioritering” på:

Aktuell Hållbarhets webbplats

BASF har tidigare debatterat om Sveriges möjlighet att bli världsledande inom biobaserade råvaror.