Nyheter

Forskningsprojekt utforskar cirkulära flöden av glasull

LINK Arkitektur ingår i projektsatsningen Re:FAB, som finansieras av Vinnova. Inom projektet utforskas potentialen i att återanvända glasull med hjälp av cirkulär design. Målet är att demonstrera en cirkulär värdekedja och en resurseffektiv tillverkningsteknik med återbrukat material inom bygg- och rivningsindustrin.

Re:FAB är ett kollaborativt innovationsprojekt kring resurseffektivitet i byggbranschen. Fokus ligger på användningen av akustiska vägg- och takabsorbenter av glasull, som definierar en komplex avfallsström från bygg- och rivningsindustrin. Genom nya och mer effektiva tillverkningsteknologier och parametriska designstrategier forskar projektteamet på potentialen i att återanvända glasullspaneler och därmed möjliggöra nya kvalitativa produkter för framtida livscykler.

Parametrisk design stödjer en cirkulär process

Integrerade parametriska designmetoder innebär att feedback på de akustiska egenskaperna i ett designförslag kan ges i realtid. Under designprocessen utvärderas flertalet lösningar för att passa optimalt till olika rum och användare. Projektet arbetar med både diffusion och absorption som huvudparametrar. När man har kommit fram till den bästa utformningen för respektive projekt, genereras alla glasullspaneler och tillhörande monterings- och prestandadata. Varje panels individuella information kan sedan användas för en AR-assisterad montering och möjliggör också för intelligenta modeller. Detta gör att komplexa, akustiska krav kan mötas och att riktigt hållbara produkter kan utformas.

Digitala tillverkningsmetoder

Under processen utvärderas olika digitala tillverkningsmetoder. En av dessa är formpressning med adaptiva formar, vilket möjliggör en unik design och mindre avfall. Robotfiltning är en annan metod som nu utvecklas. Det är en icke-additiv metod som använder non-woven material, vilket både kan skapa detaljer och generera en topografi. Metoderna utforskas separat men är anpassade för att både kunna kombineras med varandra eller med helt andra metoder.

Parametrisk design gör det lättare att utforma en design som är modulär och skalbar, vilket är fördelaktigt för att skapa cirkulära system som kan anpassas och utvecklas över tid. Den digitala modellen styr tillverkningsprocessen och skapar en grund till maskiner för att skära, forma och montera glasullen till önskad produkt. När de är monterade kommer panelerna att ge rummen en optimerad akustik som passar kundens specifika krav.

Från datafil till fabrik

Projektets kärna är att skapa och testa en parametrisk designprocess för både design och tillverkning. I slutändan skapas en parametrisk designprocess som möjliggör ett ”file-to-factory”-arbetsflöde.

Utöver LINK Arkitektur, ingår The Loop Factory, Saint-Gobain Ecophon AB, Decibel by Johanson Design AB, Logtrade Technology och Lunds universitet i projektet.

Foto: LINK Arkitektur