Nyheter

Hållbara transporter och utbildning centralt för politikerna i Stockholm-Mälarregionen

Hållbara transporter, utbildning och fortsatt samarbete mellan politik, företag och högskolor är prioriterade områden när politiker från drygt 50 kommuner och 5 regioner nu har enats om en gemensam målbild för Stockholm-Mälarregionens utveckling fram till 2050.

Beslutet togs på fredagen under ett Rådsmöte i Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.

– Det är en styrka att så många politiker från så många kommuner och regioner kan enas om en gemensam framtidsbild för vår del av Sverige där nästan hälften av landets invånare bor. Med ett tydligt fokus på kollektivtrafik, utbildning, jobb och samarbete lägger den grunden för Mälardalsrådets fortsatta arbete. Den visar också på behovet av Mälardalsrådet som politiskt neutral plattform, där akademi och företag kan jobba med politiken och där praktiska lösningar gång efter annan övervinner politiska låsningar, säger Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Framtidsbild för Stockholm-Mälarregionen 2050

Kommun- och regionpolitikerna i Stockholm-Mälarregionen har tillsammans med näringsliv och akademi utarbetat en gemensam framtidsbild 2050. Framtidsbilden har tagit form under året och berör sektorer som transport och infrastruktur, utbildning, jobb och företagande samt internationell tillgänglighet. 300 representanter har deltagit i arbetet, som bedrivits genom enkäter, dialogmöten och en bred workshop under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Västerås. Framtidsbilden fastställdes på Mälardalsrådets Rådsmöte den 16 december.

Framtidsbild 2050 i korthet:

Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i alla delar av Stockholm-Mälarregionen
Hållbara och effektiva transporter ska göra det lätt att resa till jobb och studier i hela regionen. Godstransporterna ska vara robusta
Det ska vara lätt att få jobb och driva företag. Arbetsmarknaden ska kännetecknas av hållbar tillväxt, mångfald, jämställdhet och kreativitet
Regionen ska vara öppen mot omvärlden, dra lärdom av andra regioner och ha en hög internationell tillgänglighet
Samarbetet mellan Stockholm-Mälarregionens kommuner, regioner, företag, högskolor och civilsamhälle ska fortsätta utvecklas

Mälardalsrådet är politikens mötesplats över parti- och länsgränserna

Mälardalsrådet samlar kommuner och regioner från Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma parti- och länsöverskridande frågor. Arbetet är politiskt styrt och leds av representanter från kommunerna och regionerna i de fem länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro. Region Dalarna, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Värmland och Region Östergötland är associerade medlemmar.

30 år storregionalt samarbete

Under 30 år har Mälardalsrådet samlat politik, akademi och näringsliv för storregionalt samarbete i Stockholm-Mälarregionen. Framtidsbilden har tagits fram mot bakgrund av betydelsen av storregionalt samarbete de gångna 30 åren tillsammans med de målbilder som har förts fram för en attraktiv Stockholm-Mälarregion de kommande 30 åren. Avstamp har tagits i Mälardalsrådets huvudområden en sammanhållen region och en stark kunskapsregion.