Nyheter

Fas 3 av BETCRETE projektet inledd

BETCRETE är ett nationellt samverkansprojekt kring cement- och betongbranschernas färdplaner för att minska utsläppen av CO2. RISE har nu fått klartecken att starta fas tre av projektet.

BETCRETE 3.0 ska mobilisera hela värdekedjan för att komma närmare målet med klimatneutral betong.

– Det övergripande målet är att minska CO2-utsläpp från betong genom att mobilisera hela värdekedjan i klimatarbetet kring samverkansfrågor, legislativa och finansiella utmaningar samt tekniska lösningar. Målet är att skapa förutsättningar för att producera och använda klimatneutralt cement, alternativa bindemedel och klimatförbättrad betong till konstruktioner för alla exponeringsklasser så att koldioxidutsläpp från betong ska vara neutralt 2045 och samtidigt tekniskt och ekonomiskt hållbar, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande och forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

BETCRETE 3.0 ska arbeta med utveckling av alternativa bindemedel och alternativa materialflöden samt insamling av KPI:er. Man vill också ta fram fler demonstratorer, anläggningar där nya lösningar kan testas i praktiken, vilket skulle kunna skapa fler verifierade lösningar för CO2-minskning hos cement och betong och bidra till minskade totala CO2-utsläpp.

– Vi ser flera resultat framför oss. Nya material, nya produktionsprocesser, nya affärsmodeller, nya standarder samt ökad resiliens mot nationella marknadsförändringar och geopolitiska händelser. Det finns en tydlig vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande och forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

BETCRETE 3.0 startar i december 2022 och ska pågå i 2 år. Budgeten är på 44 miljoner kronor.  24 parter ingår i projektkonsortium: RISE, Chalmers, IVL, Cementa, Schwenk, Swecem, Boliden, RagnSells, WSP, NCC, Peab, Skanska, Betongindustri, Swerock, Strängbetong, Thomas Concrete Group, LKAB Berg & Betong, LKAB Minerals, Älvstranden Utveckling, Framtiden, Sydvatten, Trafikverket, Svensk Betong och Essato.