Nyheter

Beijer Byggmaterial skriver samarbetsavtal med hållbarhetsplattformen Prodikt

Nationella och europeiska lagkrav och direktiv ställer allt högre krav på klimatsmart renovering och byggande. Beijer har ett uttalat mål att vara branschens nummer 1 inom hållbart byggande och för att kunna tillgodose det ökade behovet av ett smidigt och resurseffektivt sätt att erbjuda hållbarhetsinformation kring produkter har Beijer ingått ett samarbetsavtal med Prodikt (Carbonzero AB).

För att stötta kundernas miljötänk med målet att underlätta deras hållbarhetsarbete är Beijers ambition att tillhandahålla ett överlägset erbjudande kring byggmaterial och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar deras arbete. Detta innebär också att inkludera miljökompetent rådgivning, som gör att kunderna kan använda varorna på bästa sätt, sett ur miljö- och hälsosynpunkt.

Prodikt är en helt unik och öppen digital hållbarhetsplattform för byggmaterial och projekt. Genom nyttjandet av databaserad hållbarhetsinformation, ned på produktnivå, kommer Prodikt tillsammans med Beijer aktivt bidra till att framtidens byggnader blir mer klimatsmarta, cirkulära och hälsosamma.

– Genom Prodikt får Beijer Byggmaterial och deras kunder kvalitativ och heltäckande information rörande både produkter, byggsystem och projektens klimatpåverkan, samtidigt som plattformen ger en tydlig överblick över nivån av cirkularitet och hälsorisker från materialen som byggs in. Samarbetsavtalet är ett mycket bra exempel på hur två organisationer tillsammans blir starkare och bättre kan bidra till en snabb och effektiv omställning för branschen, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare av Prodikt.

– Vi på Beijer Byggmaterial bygger dom som bygger, i det ingår att vi vill ha ett erbjudande på byggmaterial och kringtjänster som underlättar vid hållbart byggande. Genom att erbjuda produktdata och hållbarhetsrelaterade tjänster gör vi det exempelvis enklare för våra kunder att ta medvetna beslut och vi breddar vårt kunderbjudande, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef, Beijer Byggmaterial.