Nyheter

Byggmax Group tecknar hållbarhetslänkad kreditfacilitet om 500 miljoner SEK med Handelsbanken

Byggmax Group har tecknat en revolverande kreditfacilitet om 500 miljoner SEK. Den treåriga faciliteten, som är länkad till bolagets hållbarhetsmål, ska användas till allmänna koncernändamål och har två förlängningsoptioner om ett år vardera. Faciliteten är tecknad med Handelsbanken, som Byggmax Group har ett mångårigt samarbete med.

Den nya faciliteten utökar den befintliga kreditfaciliteten på 1 420 miljoner SEK till totalt 1 920 miljoner SEK.

Den nya kreditfaciliteten är tydligt länkad till Byggmax hållbarhetsmål;

CO2e-utsläpp från egen verksamhet ska minska med 90 procent till år 2027 jämfört med år 2020

CO2e-utsläpp per transporterat ton gods ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010

Facilitetens årliga nyckeltalsnivåer är satta i linje med dessa mål och räntemarginalen för faciliteten påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på om dessa nivåer möts.

– Hållbarhet är en grundläggande del av vår strategi och hur vi gör affärer, och åtagandet i denna nya kreditfacilitet med Handelsbanken är ett bevis på vår beslutsamhet att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål, säger Mattias Ankarberg vd Byggmax Group.