Nyheter

Årets limträbyggnader uppmärksammas för sina höga ambitioner kring hållbarhet och god arkitektur

Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av det gångna året. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat.

Här bjuder branschens limträtillverkare på ett urval av limträprojekt i en större skala som färdigställts under 2022.

– Det är glädjande att flera fastighetsbolag insett värdet av att bygga kontorshus i trä, dels för att skapa välfungerande och attraktiva kontorsmiljöer dels för att möta de högt ställda hållbarhetskraven från dagens och framtidens hyresgäster. Trä har blivit en del av varumärkesbyggandet och i dag vill många förknippas med träbyggnader, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Tydligt hållbarhetstänk i kontorshus med trästomme

Magasin X i Uppsala är landets största kontorshus i trä. Stomsystemet är uppbyggd med limträpelare och limträbalkar samt KL-trä, korslimmat trä, i bjälklag, hisschakt och trappor. Limträpelarna står på varandra från botten och hela vägen upp genom byggnaden. De sju våningsplanen är sammankopplade med en skulptural hängande trappa där huvuddelen är tillverkad av KL-trä med invändiga balkar av limträ. I början av sommaren 2022 tilldelades byggnaden Uppsala kommuns arkitekturpris för god arkitektur och hållbara lösningar.

Martinsons Byggsystem AB har även levererat stomme och bjälklag i KL-trä och limträ till Kvarteret Korsningen som är Örebros första kontorshus helt byggt i trä. Byggnaden är Sveriges första färdigställda klimatneutrala kontorshus och certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2.

– Magasin X och Kvarteret Korsningen präglas av ett mycket tydligt hållbarhetstänk där trästommen i limträ och KL-trä har haft stor betydelse för att minska byggnadernas klimatavtryck. Fler och fler inser att en trästomme adderar ett värde till byggnaden, både för fastighetsägare och hyresgäster, säger Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons Byggsystem.

Närproducerat trä minskar klimatpåverkan

Cederhusen är beläget i Hagastaden i Stockholm och är ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö. Projektet består av fyra bostadshus på 10–13 våningar med stomme av KL-trä och limträ som utgör både väggar, schakt och bjälklag. Setra Trävaror AB har levererat stommen till de första två husen som i mars utsågs till ”Årets bygge 2022” i kategorin bostäder av tidningen Byggindustrin.

Med milsvid utsikt över området runt Siljan ligger naturum Dalarnas nya utsiktstorn som invigdes i juni. Den 32 meter höga konstruktionen består av ytterväggar i KL-trä som hålls ihop av hörnpelare i limträ från Setra Trävaror AB och deras närbelägna träindustricenter i Långshyttan. I mitten finns ett hisschakt och trapphus som bidrar till stabiliteten. Tornet är den första byggnaden i Sverige som certifierats av FSC, Forest Stewardship Council®.

– Valet av närproducerat trä från Långshyttan har bidragit till att projektens totala klimat- och miljöpåverkan har kunnat reduceras kraftigt, säger Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

Limträ tar plats i nybyggd multiarena

I augusti klipptes bandet till Österåkers nya multiarena med drygt 13 000 kvadratmeter fyllda av möjligheter för ett aktivt liv och inspirerande möten. Arenan har byggts i flera olika material där väggar, pelare och de enorma träfackverkstakstolarna i den stora hallen är tillverkade av limträ från Moelven Töreboda AB. Multiarenan är med och tävlar i Årets Bygge 2023 i kategorin Samhällsfastigheter.

Längs Hovås allé, mitt i en av Göteborgs nyaste stadsdelar, tronar det fem våningar höga kontorshuset Nodi. Det är stadens första kontorshus i trä där valet av material verkligen syns i allt från den exponerade trästommen till flera synliga träkonstruktioner, både interiört och exteriört. Hela 5 909 meter limträ från Moelven Töreboda har använts i projektet som vunnit det prestigefyllda arkitekturpriset Dezeen Awards i kategorin ”Business Building”.

– Den synliga stommen i trä är ett miljösmart alternativ med lågt klimatavtryck som bidrar till att skapa träkänsla inifrån och ut. Valet av trä har även gett ett snabbt montage och en trivsam arbetsplats under uppförandet, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda.