Nyheter

3-30-300 regeln

Text: Urbangreen
År 2021 lanserades 3-30-300 regeln som en riktlinje för hur städer bör växa. Skaparen av denna riktlinje är Cecil Konijnendijk som är professor i Urban Forestry i British Columbia och docent på Nature Based Solutions Institute i Barcelona.
Vad står siffrorna för?
3-30-300 regeln är ett mått som kan ge en indikation på hur en stad eller ett enskilt kvarter ska byggas upp. 3-30-300 regeln är ett mått som kan ge en indikation på hur en stad eller ett enskilt kvarter ska byggas upp.
3 – 3st träd. Alla människor ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats.
30 – 30%. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.
300 – 300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.
Stadsgrönska är viktig för naturen och det ständigt ändrande klimatet, från extremvärme till extremkyla och massivt regn. Träd, buskar, växter etc. hjälper oss att hantera dessa stora väderförändringar. Förutom att balansera det föränderliga vädret är grönska bra för luftrening, för vår biodiversitet och såklart för alla människors välbefinnande och hälsa.
Taklandskap och Innergårdar
Taklandskap eller en gröna Innergårdar är förhållandevis enkla sätt att låta grönskan, naturen komma nära människan. Både taken och Innergårdarna kan gestaltas på olika sätt och kan därmed vara en av många lösningar för att klara av denna 3-30-300 riktlinje, och det framför allt i stora städer.