Nyheter

Svensson först med Möbelfaktas nya hållbarhetsmärkning

Svensson har gjort ett stort arbete med att uppfylla Möbelfaktas krav och vi är mycket trygga i vårt godkännande. Svensson är en viktig aktör på marknaden och kan därmed visa vägen framåt, säger Johan Söderqvist, vd för Möbelfakta.

För Svensson del har utvecklingsarbetet med Möbelfakta READY engagerat många avdelningar inom företaget. Certifieringen blir ett skriftligt bevis på Svenssons pålitlighet som leverantör och att sortimentet av möbeltextilier uppfyller de höga krav som ställs inom offentlig upphandling.

– Märkningen har gjort avtryck på våra processer och rutiner för hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med riskanalys och ständiga förbättringar i hela leveranskedjan och genom Möbelfakta READY kan vi visa det för våra kunder och partners, säger Niklas Andersson, Global inköpschef hos Svensson.

Den nya Möbelfakta Ready-märkningen ska göra det enklare för leverantör och möbelproducent att arbeta tillsammans – bland annat genom att öka spårbarheten och transparensen inom leverantörskedjorna. Svensson ser stora fördelar med att certifiera sina möbeltextilier och hoppas att fler aktörer tar efter så att det på sikt kan leda till en ökad transparens i hela möbelbranschen.

– Möbelindustrin hanterar många komponenter och behovet av märkning och harmoniserade system är stort för att nå hållbarhetsmålen i framtiden. Det finns mycket kompetens i leverantörsledet och vi tror att märkningen kommer att bidra till att leverantörer känner ett större ägandeskap kring kraven och därmed skapas insyn och påverkansmöjligheter i utvecklingen av kommande krav, säger Johan Söderqvist, vd för Möbelfakta.