Nyheter

SLP säkrar mer solel till fler av sina hyresgäster

SLP fortsätter att investera i egen förnybar energiförsörjning. Genom ramavtal med två ledande leverantörer av solcellsanläggningar ska fler av SLP:s stora logistik­fastigheters tak användas även för miljömässigt hållbar elproduktion.

Efterfrågan på förnybar energi ökar sedan flera år och med senaste tidens prishöjningar finns ett än större intresse för SLP att påskynda arbetet med installation av solcellsanläggningar. Att som fastighetsägare kunna producera sin egen el lokalt är både en ekonomisk och hållbar investering. Till detta kommer att SLP:s hyresgäster i allt större utsträckning efterfrågar smarta energilösningar.

Tillsammans med två ledande solelsbolag, Solkompaniet Sverige AB och LUMA Energy AB kommer SLP i ett första skede att installera 15 anläggningar.

Att investera i solcellsanläggningar på fastigheter har visat sig ge både god effekt och ekonomisk avkastning. Att nu skala upp investeringstakten och fördjupa samarbetet med två ledande leverantörer ligger helt rätt i tiden, säger Peter Strand, vd på SLP.

Avtalen innebär att SLP inleder samarbete med två parter med lång erfarenhet av stora projekt som kan vara med i framtidens lösningar inom solceller och energilagring. Parterna ska utvärdera samarbetet och leveranser för att bland annat minska drifts­kostnader och utjämna effekttoppar.

– Vi har sedan tidigare arbetat med Solkompaniet, de har exempelvis installerat anläggningen på vårt huvudkontor. Med fler solpaneler på våra tak kan vi möta efterfrågan från våra hyresgäster om mer förnybar energi och tillsammans kan vi snabbare ställa om till klimatneutral verksamhet, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.