Nyheter

Omställningen fortsätter: Volkswagen-koncernen levererade 26 % fler elbilar 2022

Volkswagen-koncernen har gjort betydande framsteg i sin omställning till elektrifiering under 2022. Trots leveransbegränsningar och tillfälliga produktionsstopp överlämnades 572 100 elbilar till kunder över hela världen. Jämfört med 2021 är det en väsentlig ökning med 26 procent.

Andelen elbilar av de totala leveranserna uppgick därmed till 6,9 procent, en ökning från 5,1 procent året innan. Volkswagen Group Sverige registrerade under januari-december 2022 totalt 75 936 bilar, varav 24 204 elbilar, en andel på ca 32 %.

– Våra varumärken har uppvisat godkända resultat när det gäller leveranser i en mycket utmanande miljö förra året. Jag är särskilt glad över att vår omställning till elektrifiering fick ytterligare dragkraft över varumärkena och att vi nådde vår målandel på mellan 7 och 8 procent för helt eldrivna bilar trots dessa utmaningar. Den höga orderbanken är ett tydligt bevis på att kunderna uppskattar hela vår starka produktportfölj. Det ger oss tillförsikt inför 2023 trots en svagare makroekonomi och fortsatt utbudsbrist. De sistnämnda förväntas förbättras stegvis under året, säger Hildegard Wortmann, ledamot i Extended Executive Committee for Sales.

Volkswagen-koncernen är fortsatt marknadsledande inom elbilssegmentet på sin hemmamarknad Europa och nådde en fjärdeplats i detta segment i USA. Den starkaste ökningen kom från Kina, där elbilsleveranserna steg med 68 procent på årsbasis. På grund av ovan nämnda utmaningar sjönk de totala globala leveranserna med 7 procent jämfört med året innan till 8,3 miljoner bilar. Under andra halvåret 2022 ledde en något förbättrad situation gällande komponenter till en ökning av leveranserna med 12 procent på årsbasis. Detta kunde dock inte kompensera för förlusterna på 22 procent på årsbasis under det första halvåret. Koncernens orderbank ligger fortfarande på en hög nivå på 1,8 miljoner bilar enbart i Västeuropa, varav 310 000 elbilar.

Volkswagen-koncernen är mitt uppe i sin omvandling från biltillverkare till mjukvarudriven leverantör av hållbar mobilitet. Elektrifieringen av modellutbudet är en hörnsten för att uppnå detta mål och för att nå en koldioxidneutral balansräkning senast 2050. Trots många utmaningar under de senaste tre åren, som brist på halvledare och covid-relaterade nedstängningar, har koncernen konsekvent strävat vidare på sin väg mot elektrifiering. Andelen elbilar har ökat från 2,5 procent 2020 till 5,1 procent 2021 och sedan till 6,9 procent förra året.

Under 2022 startade produktion av elbilar i ytterligare anläggningar i Emden, Hannover och Chattanooga. I år följer koncernens huvudanläggning i Wolfsburg. Koncernen har därför som mål att nå en nivå för elbilsleveranser på cirka 11 procent 2023. Detta blir basen för att nå målet på medellång sikt om cirka 20 procent 2025. År 2030 förväntas varannan bil som levereras globalt från koncernen vara en elbil.

Sverige

Enligt definitiva helårssiffror jan-dec 2022 från Mobility Sweden var totalmarknaden i Sverige 288 087 nya personbilar, varav elbilar 95 035 (33 %) respektive laddhybrider 66 614 (23,1 %).

Under 2022 registrerade Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 75 936 bilar, varav 67 709 personbilar och 8 227 lätta transportbilar. Marknadsandelen uppgick till 23,5 procent av den svenska personbilsmarknaden och 23,8 procent av marknaden för lätta transportbilar. VGS registrerade under januari-december 2022 29 536 laddbara personbilar, varav 24 204 var helt eldrivna. VGS andel av totalmarknaden för eldrivna personbilar var 25,2 %.

– 2022 var ett mycket utmanande år som dels präglades av det fruktansvärda kriget i Ukraina, dels av fortsatta problem med komponentbrist i efterdyningarna av covid. Den svenska bilmarknaden och även vi på VGS har förstås påverkats mycket av detta. Till helhetsbilden ska även läggas flera förändringar av styrmedel som till exempel borttagen klimatbonus. I det stora hela ser vi en nedgång i våra registreringssiffror men vi har samtidigt ökat när det gäller eldrivna bilar och är klart ledande där på den svenska marknaden. 2023 blir svårbedömt, mycket beroende på utvecklingen i vår omvärld som ju också styr den svenska konjunkturen. För oss på VGS gäller dock att vi går in i året med en stor orderbok och en stark position på marknaden. Vi arbetar fortsatt fokuserat med vår elektrifieringsstrategi och har flera viktiga nylanseringar på gång under året, säger Claes Jerveland, VGS VD.