Nyheter

Så sparar badhuset värme och vatten

Kristianstad har fått ett komplett badhus som bjuder mängder av invånare och tillresta på hopp och lek, glädje, spänning och motion. Bakom kulisserna på badhuset, som är byggt i linje med klassningen Miljöbyggnad Silver, ryms en uppsjö av finurliga lösningar för god energianvändning.

Nyöppnade Kristianstads badrike i Södra Näsby är byggt efter mottot ”bad för alla” och har verkligen ett rikt utbud. Här finns en tävlingsklassad simbassäng och en lugnare bassäng för motionssimning samt tre varmare bassänger med höj- och sänkbar botten för rehabilitering, vattengympa eller babysim. Vidare finns ett badland med attraktioner såsom en strömkanal, rutschkanor och en djup bassäng med hopptorn. Ovanpå alltihop tronar en relaxavdelning med varma pooler inne och ute.

Högeffektivt fjärrvärmesystem

En dylik verksamhet har ett stort behov av energi. Därför har mycket kraft lagts på smarta lösningar.

– Till vår fjärrvärme från C4 Energi har vi till exempel installerat intelligenta mätare som begränsar energianvändningen och kapar de värsta topparna. Att vi sänker vattentemperaturen med en halv grad under en sådan dag är bra både för kapaciteten i fjärrvärmenätet och för våra kostnader säger Benny Eklund, projektledare vid tekniska förvaltningen i Kristianstad.

Återvinning av värme

Ett annat exempel är värmeåtervinningen från vattnet från duscharna. Genom att lägga rör i rör får man det utgående varmvattnet från duscharna att värma upp det inkommande vattnet. Likaså är ett ventilationssystem på plats som utöver modern badhusstandard med värmeväxlare och värmepumpar har ett extra tredje steg för värmeåtervinning. Det hämtar hem den sista energin ur frånluften och bidrar dessutom till återvinning av mängder av rent kondensvatten.

Tar väl vara på vattnet

Ett särskilt reningssystem säkerställer vidare direkt rening och återanvändning av en stor del av det badvatten som är obligatoriskt att regelbundet byta ut i förhållande till antalet badgäster.

– Det gör att vi klarar oss med mycket mindre vatten än vad som brukar vara fallet, säger Benny Eklund. Vi har också isolerat bassängernas väggar mer än vanligt, vilket gör att vi inte behöver använda energi till att kyla ner källaren. Det fina är att alla de här systemen kommunicerar sinsemellan så att de kan förse varandra med eventuell överskottsenergi. Som grädde på moset kommer badhuset framöver även att få elproducerande solceller på taket.