Nyheter

Ny ansvarig för stadsutveckling till Västsvenska Handelskammaren

Christina Heikel har rekryterats som ansvarig för stadsutvecklingsfrågor till Västsvenska Handelskammaren. Christina har under flera år haft ett stort engagemang inom hållbar stadsutveckling och tar med sig erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen och näringspolitiken in i sitt nya arbete.

Christina har en bakgrund vid riksdag, region, kommun och med EU-frågor ger henne insikter i det politiska beslutsfattandet. Senast kommer hon från Fastighetsägarna där hon arbetat med bostads- och näringspolitiska frågor.

– Med en lyckad stadsutveckling är våra städer vart människor vill vara, studera, bo och arbeta, och där företag vill investera, säger Christina. Jag ser med stor nyfikenhet på de lösningar vi tillsammans behöva hitta, från de hårda förändringsfrågorna kring nya transportsystem till hur vi utvecklar hälsosamma stadsmiljöer.

Christina tillträder som ansvarig för stadsutvecklingsfrågor hos Västsvenska Handelskammarens 23 januari.