Nyheter

Ny koncernchef för Värtankoncernen

Jesper Karpsen tillträdde 1 januari 2023 som koncernchef och VD för Värtankoncernen. Uppdraget är att hjälpa kunderna att minska koldioxidutsläppen genom lokala energilösningar på den skandinaviska marknaden.

I Värtankoncernen ingår idag Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm som levererar gas och äger gasinfrastrukturen i Stockholmsområdet. Ambitionen är att det svenska bolaget ska växa och bli en aktör i den gröna omställningen på den skandinaviska marknaden. Fokus ligger på energilösningar hos kunden bakom mätaren, som minskar koldioxidutsläppen, minskar de totala energikostnaderna samt säkrar en trygg energiförsörjning.

– Många kunder ser ett behov av en tillförlitlig och säker energiförsörjning från förnybar och lokalt producerat energi, men kunderna har inte alltid relevant kompetens inom energi eller vill inte prioritera stora investeringar i energiinfrastruktur. Då kan Värtankoncernen hjälpa till med att investera, designa, bygga, äga och driva energiinfrastrukturen – vi kallar det Green Energy-as-a-Service, säger Jesper Karpsen, koncernchef för Värtankoncernen.

Idag består gasen i nätet i Stockholm till cirka 80 procent av biogas, vilken är helt fossilfri och som till stor del produceras av stockholmarnas matavfall och avloppsslam. Målet är att 100 procent av gasen ska bestå av lokalt producerat grön gas. Detta mål ska uppnås när produktionen har utökats och mer biogas eller vätgas har blivit tillgänglig på marknaden.

Jesper Karpsen kommer närmast från rollen som affärsenhetschef på Vattenfall där han ansvarat för elektrifieringen av industri och tunga transporter.

– Det finns stora energibolag som är bra på att bygga och driva exempelvis kärnkraftverk, havsbaserat vindkraft och komplexa elnät. Vi kompletterar de stora energibolagen med att fokusera på lokala energilösningar bakom energimätaren hos kunden. De kan exempelvis vara biogas, vätgas, infrastruktur för laddning, batterier och solceller. Vi ser stora möjligheter för organisk tillväxt men ser också potential i förvärv, säger Jesper Karpsen.

Fokus för Värtankoncernen är att hjälpa kunderna i sin energiomställning genom att erbjuda energilösningar som minskar klimatutsläppen. Nyckeln för att lyckas är att företagskundernas gröna omställning blir okomplicerad och effektiv, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Om Värtankoncernen

Värtankoncernen består idag av Gasnätet Stockholm och Stockholm Gas. Gasnätet Stockholm äger och driver gasnätet i Stockholm, Solna och Sundbyberg samt en förgasningsanläggning. Stockholm Gas säljer biogas, naturgas och stadsgas till över 50 000 kunder inom hushåll, restauranger, industrier och transportsektorn. Idag består ca 80% av den distribuerade gasen av biogas och målet är att all gas i framtiden ska vara lokalt producerat grön gas. Värtankoncernen ägs av SEEIT (SDCL Energy Efficiency Income Trust plc) som är det första börsnoterade företaget i sitt slag som uteslutande investerar i energieffektivitetssektorn. SEEIT har en diversifierad portfölj av energieffektivitetsprojekt som levererar billigare, renare och mer tillförlitliga energilösningar till slutanvändare av energi i Europa, Nordamerika och Asien.