Nyheter

Tio innovationsidéer beviljas medel

Nu står det klart vilka projekt som tilldelas medel i höstens omgång av innovationsidén. Projekten hanterar till exempel 3D-stickning för samhällsbyggande, uppkopplade pumpar och hållbarhetssimulering.

Nu är det klart vilka projekt som beviljats medel i höstens omgång av utlysningen ”Innovationsidén”. Det är tio spännande projekt som visar vägen mot ett hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering.

Utlysningen Innovationsidén är ett komplement till Smart Built Environments årliga stora och breda utlysning. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer.

– När utlysningen stängde hade det kommit in 33 ansökningar om projekt, det är rekordmånga för den här utlysningsformen. Det visar att det finns ett stort intresse från mindre företag och kommuner för att driva projekt. Många av projekten som beviljats leds också av organisationer som inte tidigare deltagit i Smart Built Environments projekt, det tycker vi är väldigt kul att se, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Projekten som beviljats rör sig inom en rad olika områden som alla handlar om hur vi kan nå en bättre hållbarhet med hjälp av digitalisering. Projekten hanterar till exempel utredningar om öppna data, 3D-stickning för samhällsbyggande, uppkopplade pumpar, digitala tvillingar, minskad resursförbrukning, digital rumsbeskrivning, hållbarhetssimulering, digital vvs-projektering, transportflödesanalys och granskning av BIM-modeller i Revit.

Läs mer om projekten som beviljats i Innovationsidén:

Tekniska utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen som öppen data
Torbjörn Rost, Östersunds kommun

Knit link – en länk mellan textil- och byggindustrin: utveckling av nya tjänster för 3D-stickning i samhällsbyggandet
Edvin Bylander, Our Group AB

Uppkopplad styrning av pumpar – för effektiv, trygg och hållbar användning av dricksvattenbrunnar
Rikard Tidala, Aqvify AB

Gemensamhetsanläggning som digital tvilling
Hans Christensen, Samverkansplatsen i Stockholm AB

Färdiga digitala kravdefinitioner för effektiv kontroll och minskad resursförbrukning
Robert af Wetterstedt och Per Linder, RED Management

Rumsbeskrivning 2.0
Ivana Komatina, ARKIVIST Group AB

Hållbarhetssimulator
Anna Martin Bell, Proposphere Services AB

Digitalisering av process och information kopplad till VVS-projektering
Per-Olof Klarström, Klarström Ingenjörsbyrå AB

Integrerad och digitaliserad transportflödesanalys för stadsutveckling
Jesper Lundgren, Prolog Bygglogistik AB

Automatisk granskning av BIM-modeller gentemot kravställning – direkt i Revit
Nicholas Alvén, Nikolai Development AB

Foto: Ashraf Chemban