Nyheter

Därför stoppar polisen i väst allt arbete med el- och hybridfordon

Polisfacket i en av Sveriges största polisregioner – polisregion väst – har förbjudit alla polisanställda att befatta sig med skadade el- eller hybridfordon. Men polisen jobbar med en lösning. På Automässan i Göteborg 20/1 kl 15:00 berättar Sveriges Fordonsverkstäders Förening mer om problemet och om hur polisen ska lösa det.

Den 12 januari införde Björn Johnsson, regionalt samordnande huvudskyddsombud för Polisförbundets Region Väst, med stöd av Arbetsmiljölagen (AML 6 kap 7§) ett skyddsstopp för allt arbete med el- och hybriddrivna fordon som har utsatts för krockskada, brand eller annan yttre påverkan.

Stoppet gäller alla anställda inom polisen i region väst. ”Om elfordonet är taget i beslag ska det säkerställas att ingen obehörig eller ovetande kan komma i fysisk kontakt med fordonet, innan det har klarlagts utifrån ovan stycke, att risken för att bli utsatt för högspänning undanröjts”, skriver Björn Johnsson i sitt meddelande om skyddsstoppet.

BAKGRUND

Idag är det många arbetsgivare som är skyldiga att ha kunskap och förmåga att hantera riskerna som är förknippade med elfordon. Det kan handla om allt från att jobba i ett elfordon till att exempelvis bärga, flytta eller rädda människor ur ett havererat eller brinnande elfordon.

Eldrivna fordon innebär genom sin drivlina bestående av elmotor och högspänningsbatteri flera olika typer av risker som inte är förknippade med konventionella fordon med bensin/etanol- eller dieselmotor.

För verksamheter som exempelvis polisen, räddningstjänsten, fordonsverkstäder och bilhandeln – vilka på olika sätt hanterar elfordon i sin verksamhet – så innebär det att dessa arbetsgivare är skyldiga att själva ha kunskaper, beredskap och utrustning för att kunna bemöta och hantera de risker som är förknippade med elfordon, samt se till att medarbetarna också har rätt kunskaper.

Hos Sveriges största myndighet – polisen – jobbar man nu med frågan för att riskmedvetenheten ska öka så att alla berörda medarbetare på arbetsgivar- och medarbetarnivå ska ha rätt kunskaper, beredskap och utrustning för att kunna bemöta och hantera de risker som är förknippade med elfordon i den typ av arbete och risksituationer som polisen exponeras för.