Nyheter

Dokumenterad cirkulär hållbarhet – Ett kärnvärde för SAPA-byggnadssystem

Från och med januari 2023 tillkom ett krav i Byggreglerna (BR18) i Danmark på en LCA – Livscykelanalys för alla nya byggnader. Det innebär att byggare och entreprenörer nu måste dokumentera byggnadens CO2-belastning under hela dess livscykel.

– Att produkter idag kan dokumenteras med en dynamisk EPD är oerhört relevant för denna dokumentation, säger Jan Møller Madsen, försäljningschef för SAPA i Danmark.

SAPA är leverantör av högisolerade profilsystem i aluminium för konstruktion av glasfasader, dörrar, fönster och skjutdörrslösningar för klimatskärmen.

– Genom att byggbranschen strävar efter en positiv trend, där cirkulär ekonomi med återanvändning och återvinning alltid står i fokus, kan vi tillsammans skapa goda effekter på miljön, tillägger Jan.

– Hållbarhet ska vara ledordet genom hela plan- och byggprocessen och för att säkerställa detta är dokumentation en hörnsten, vilket nu även kommer att bli ett krav i Byggreglerna.

Han menar att en dokumenterad livscykelanalys för produkter och material har högsta prioritet när man startar processen för en ny byggnad. Här spelar EPD en betydande roll och SAPA ser detta som en central punkt i deras arbete med cirkulära aluminiumprodukter.

– En EPD är ett dokument vars innehåll är definierat och reglerat enligt internationella standarder. Det ger transparent information om produktens miljöpåverkan och är tredjepartsverifierad. I en dynamisk EPD kan du beräkna utifrån de exakta måtten och vikten av specifik produkt och därmed beräkna den exakta miljöpåverkan av denna. Det är en betydande förbättring jämfört med en standard EPD, endast baserad på ett standardelement, säger Jan.

Dynamisk EPD – en hörnsten i SAPA 

SAPA byggsystem tillverkas idag i cirkulär ”lågkoldioxid” Hydro CIRCAL aluminium, återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter, dokumenterat med en dynamisk EPD. Detta säkerställer korrekt information om miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

Jan fortsätter med att beskriva vikten av att följa reglerna och målet om CO2-neutralitet. 

– När vi på SAPA utvecklar produkter och processer är det med målet om så mycket CO2-neutralitet som möjligt. Med fokus på att skapa hållbara byggnader för framtiden. Vi vet att befolkningen ökar och att vi lever längre, så vi behöver också hållbara byggnader och bostäder.

Det framgår av de nya kraven i Byggreglerna (BR18) att byggnader över 1000m2 via en dokumenterad livscykelanalys (LCA) framöver ska uppfylla ett gränsvärde på 12 kg CO2-ekv/m2/år. Med hjälp av SAPAs mjukvara TechDesign kan en låg CO2-belastning för aluminiumprodukter dokumenteras med Hydro CIRCAL. Vilket avslutningsvis Jan menar är en central punkt för att bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart byggande.