Nyheter

Stockfallet skola i Karlstad uppförs med återvunnet tegel

Text: Thomas Andersson

Nybyggnadsprojektet Stockfallet skola i Karlstad har under projektets gång utökats med en våning och ökat elevantal. Skolbyggnadens tre huskroppar kompletteras med en fristående idrottshall.

– Nu ska vi bygga på den tredje våningen. Målning, installationer och innesnickerier håller på, rapporterar byggherren Karlstads kommuns projektledare Camilla Jansson till Svensk Byggtidning i slutet på januari månad 2023.

Den nya Stockfallet skola är en F-6 skola som uppförs på Stormyrsvägen i stadsdelen och villaområdet Stockfallet i nordöstra Karlstad.

Byggstarten tidigt 2022 gjordes med sikte på en nybyggnation för 350 elever. En siffra som uppdaterade elevprognoser under pågående byggprojekt höjt till 475 elever. Vilket resulterat i påbyggnad med en ny, tredje våning på en av den kommande skolans tre sammanlänkade huskroppar.

En av de andra två huskropparna hade redan från början en planerad tredje våning för teknik och fläktrum. Skolbyggnaden uppförs med till stor del bärande träytterväggar, limträ och HDF-bjälklag i betong.

– Vi har tagit bort väldigt mycket av den traditionella stålstommen, som i vanliga fall kanske hör ihop med HDF. Det har vi främst gjort för minskad klimatpåverkan och lägre CO2-avtryck, förklarar totalentreprenören Sernekes projektchef Jakob Haggärde.

Två huskroppar kläds exteriört med en fasad helt i tegel. Skolbyggnadens tredje mittendel får även inslag av grå puts.

– Vi kollade från början på att helt och hållet använda återvunnet tegel. Marknaden var inte riktigt där än, så vi landande i CO2-reducerat tegel. Genom hela projektet har vi försökt göra miljöbesparingar med olika varianter av konstruktionsmetoder. Det har varit en kul utmaning!

Även Karlstads kommuns projektledare betonar de gemensamma ansträngningarna för ett hållbart byggprojekt med reducerat klimatavtryck.

– Vi har valt ett tegel som är klimatsmartare en vanligt nytillverkat tegel, med ungefär en tredjedels klimatbelastning, tillägger Camilla Jansson.

Lektionssalarna på Stockfallet skola kommer huvudsakligen att inrymmas på plan två och tre i skolbyggnaden. I mittendelen blir det dock endast en lektionssal. Två huskroppar förses med takfönster och generösa ljusinsläpp. Den nya skolan med skolmatsal kommer även att inrymma ett produktionskök.

– På grund av påbyggnaden är tidplanen för färdigställande något förlängd till strax före jul 2023, avslutar Camilla Jansson, Karlstads kommun.

Den fristående idrottshallen – med fullstor spelplan för inomhusidrott och tio meter i takhöjd – ingår även den i byggprojektet Stockfallet skola. Hallen kommer att vara öppen på kvällar och helger för hejar-klack sporten cheerleading, truppgymnastik och annan idrott.

FAKTA:

Tidplan: januari 2022-oktober 2023

Byggherre: Karlstads kommun

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: KLARA arkitekter

Kostnad: 140 mkr

På bilden: Nya Stockfallet skola i Karlstad består av tre sammanhängande huskroppar. Där till stora delar limträ ersatt en traditionell stålstomme.

Bild: Karlstads kommun