Nyheter

Unikt utbildningsprogram om cirkulär ekonomi

I Januari startar en ny utbildning för företag i Finland. Programmet handlar om cirkulär affärsutveckling med fokus på att generera konkreta produkt- och tjänstekoncept. Utbildningsprogrammet Circular Design – a path towards circular economy är unikt, även med internationella mått mätt, och företag i olika storlek är antagna till utbildningen; Stora Enso, UPM ja Mirka, Helkama Velox, Kiilto och Genelec.  

– Några riktigt banbrytande företag deltar i programmet. Det här är början på ett nytt sätt att tänka kring affärer och produkter, och förhoppningsvis kan utbildningen bidra till att få fram nya idéer och metoder inom centrala centrala delar av näringslivet. Programmet är en del av Finlands nationella strategiprogram för cirkulär ekonomi, säger Taina Nikula, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.   

Byggsektorn visar stort intresse för cirkulär ekonomi

Många företag i byggbranschen var angelägna om att få gå utbildningen – branschen är ju trots allt en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) och branschorganisationen har arbetat aktivt med att främja cirkulär ekonomi. Även företag inom textilindustrin var ivriga att ansöka till programmet. Sammanlagt var det 71 företag som ansökte, varav 50 valdes ut.

Projektet, som är ett samarbete mellan Design Forum Finland och Ethica, leds av Saija Malila och Anne Raudaskoski. I urvalsprocessen letade de efter deltagare som var genuint motiverade, hade resurserna som krävs för utvecklingsarbete och var intresserade av en ny typ av utbildning som kombinerar cirkulär ekonomi och design. ”Vi ville inte utesluta någon bransch eller något företag på grund av till exempel deras storlek eller omsättning.”

Kiilto kommer att representeras av alla affärsområden inom B2B; bygg, industrilim och flamskydd samt professionell hygien.

– När det gäller produkt- och tjänsteutveckling tycker jag att det är oerhört viktigt att tänka på hela värdekedjan. Det krävs också förmågan att utforma produkter så att de överensstämmer med modellerna för den cirkulära ekonomin. Vi känner våra produkter och kunder väl, och det ger oss ett mentalt kapital som vi kan utnyttja för att skapa nya och hållbara affärer. Jag är säker på att programmet kommer att ge oss nya insikter i det här arbetet, säger Oili Kallatsa, Research, Development and Innovation Director på Kiilto. 

– När vi lär oss mer om mervärdet av cirkulär ekonomi i olika sektorer, är det också viktigt att kommunicera det på ett effektivt sätt. På så sätt kan goda verksamhetsmetoder utnyttjas optimalt, fortsätter Olli Kallatsa.