Nyheter

Digitalisering av vintervägunderhåll för en hållbar stadsutveckling

Många städer i världen har ett effektivt och hållbart transportsystem som ett av de högst prioriterade områdena för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Ett hållbart transportsystem kräver i sin tur ett effektivt och hållbart vägunderhåll, inte minst under vintern med dess varierande väder som snö, is, regn och stormar. Göteborgsbaserade bolaget Klimator hjälper städer och vägunderhållsentreprenörer att digitalisera sitt vintervägsunderhåll, vilket ger besparingar både i ekonomin och på miljön.

Vintervägsunderhåll planeras och utförs ofta baserat på utförarens erfarenhet och magkänsla i kombination med relativt bristfälliga beslutsstödssystem och väglagsprognoser. Väderdata samlas ofta bara in från ett fåtal väderstationer, vilket innebär att informationen de tillhandahåller inte är representativ för hela områdets vägnät.

Klimator har samarbetat med Göteborg stad i deras digitaliseringsprojekt för att förbättra förutsättningarna för effektivt vintervägunderhåll. Det har nu installerats mer än hälften av de 45 nya väderstationer från Klimator som ska installeras i kommunen. De känner av och berättar när det är dags att göra någonting åt halkan. Väderstationerna samlar in information om till exempel yttemperaturen, lufttemperaturen och luftfuktigheten. Data bearbetas sedan och kombineras med andra typer av data och används som input till prognosmodeller som ger bättre väglagsprognoser och presenteras i plattformen Road Status Information (RSI), ett beslutsstödssystem för att kunna planera och genomföra åtgärder för vintervägsunderhåll på ett effektivt och hållbart sätt.

För Göteborgs Stad har det fungerat väldigt väl och deras satsning på effektiv snöröjning och vintervägsunderhåll har uppmärksammats även internationellt.

– Jag har fått frågan från Litauen och deras nationella vinterorganisation om att de önskar komma till Göteborg för att få en djupare kunskap och se hur vi arbetar med att ta Göteborgs vinterväghållning in i framtiden, säger Håkan Johansson, planeringsledare/projektledare för gata spår på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad använder inom sitt vinterprojekt bland annat Klimators väderstationer och plattform Road Status Information (RSI) där de får data om väglaget och eventuella behandlingar av vägarna.

– Det hjälper oss att göra bedömningen om vi behöver åka ut och salta eller inte. Det innebär en effektivisering och kostnadsbesparing och är även bra för miljön om vi inte saltar vägarna i onödan, avslutar Håkan Johansson.

https://www.klimator.se/winter-maintenance