Nyheter

Dustin vinner upphandling med stort fokus på återtag av IT-produkter

Dustin har vunnit en upphandling med regionerna Jönköping och Östergötland och sex kommuner i Fjärde storstadsregionen. Uppdraget avser leveranser av hårdvara med tjänster samt återtag, där återtag är en central del.

– För Dustin är det viktigt att bidra till den cirkulära omställningen av branschen och det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder återtag av IT-produkter och öka antalet produkter som får ett längre liv. Nu är vi tillsammans med kunderna inom avtalet med och driver utvecklingen mot en mer cirkulär IT-bransch i regionen, säger Joakim Aspelin, Business Unit Director Large Corporate and Public, Dustin.

Upphandlingen i sig består av åtta separata avtal som innefattar sex kommuner (Linköping, Söderköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Valdemarsvik samt regionerna Östergötland och Jönköpings län). Dustin ska förse sjukhus, skolor etcetera i de berörda kommunerna och regionerna med hårdvara såsom datorer, bildskärmar och dockningsstationer med tillhörande tjänster och hjälpa till med återtag av de gamla produkterna på ett hållbart, smidigt och säkert sätt.

Under hösten 2021 etablerade Dustin en avdelning för återtag i Växjö för att stärka sitt erbjudande inom återtag av IT-produkter. Hit skickas kundernas använda IT-utrustning där den tas om hand så att den antingen kan användas igen eller återvinnas på ett hållbart sätt. Dustin räknar med att ta tillbaka merparten av produkterna som omfattas av avtalet.

– Pre-owned är en trend och det finns en snabbt växande efterfrågan på återtag bland våra kunder. Detta är ett helt cirkulärt erbjudande där vi gör det enklare för företag och offentlig sektor att vara mer hållbara. Dessutom är det ytterligare ett steg mot vårt eget mål att vara hundra procent cirkulära 2030, säger Joakim Aspelin.