Nyheter

Luleå tekniska universitet och Region Västerbotten i samarbete för en hållbar tillväxt

Region Västerbotten och Luleå tekniska universitet vill genom sin avsiktsförklaring stärka en bredare strategisk samverkan. Fokus ligger särskilt på hållbar tillväxt, regional utveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och även forskning och innovation.

Parterna ska tillsammans bygga hållbara strukturer för innovation, tillväxt och starka forskningsmiljöer i regionen.

– Det känns extra viktigt och roligt att vi kan stärka samverkan då vi båda finns mitt i den gröna omställningen. Kompetensförsörjning är en central fråga för att lyckas med de målen och här har både universitetet och regionen en viktig roll att fylla, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Den samhällsomvandling som sker i och med den gröna omställningen och den nya industrin som växer fram, har behov av arbetskraft och säkrad kompetensförsörjning inom alla sektorer i samhället. Det ställer stora krav på att utbildningar och arbetskraft är eftertraktade och förändringsbenägna. Det gäller att utbilda, rekrytera och behålla rätt utbildad personal. Personalens kompetens behöver användas på ett bra och framåtsyftande sätt. Här är digitaliseringen en viktig drivkraft som möjliggör förändrade arbetssätt och en omfördelning av arbetsuppgifter inom industrin, vården och samhället i stort.

– Samverkan är nyckeln till att driva på den stora samhällsomvandlingen som vi är inne i. Tillsammans kan vi utveckla norra Sverige till att bli ett skyltfönster i den gröna omställningen, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.

Områden för samverkan inom forskning kan vara inom digitalisering, energi, biomaterial och mineralfrågor. Parterna vill även arbeta för strategiska satsningar på utvecklingsmiljöer där hälsa, teknik, konst, lärande och entreprenörskap kan mötas, för öka attraktiviteten för regionen med den gröna omställningen i fokus. Den forskning som bedrivs ska vara till nytta för samhället och främja både det regionala och nationella näringslivet.

PÅ bilden: Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten

Foto: Patrick Trägårdh