Nyheter

Uponor utmanar byggbolagens hållbarhetschefer i nationell kampanj

Uponor startar idag en nationell kampanj för att fem av de största byggbolagens hållbarhetschefer ska uppmärksamma ny teknik.

– De är branschens viktigaste personer i arbetet att minska koldioxidutsläppen vid nybyggnation. Deras beslut kan vara avgörande i omställningen till framtidens hållbara byggande, säger Robert Molund, VD för Uponor Sverige.

I en rad helsidesannonser och personliga brev sträcker Uponor ut en hand till hållbarhetscheferna i Skanska, NCC, PEAB, Veidekke och Serneke.

Miljökraven är tuffa och vilket gör att branschen måste ställa om och tänka på ett nytt sätt. Många av de största byggbolagen har dessutom satt ambitiösa klimatmål och har i och med det öppnat upp för nya lösningar och cirkulära produkter.

Uponor fokuserar nu på ett antal innovationer som kan göra stor skillnad för de som vill bygga energisnålt, men som även har positiva effekter för den löpande energianvändningen.

Biobaserade PEX-rör – Uponor har i Virsbo tagit fram nästa generation rör för VVS-installation. Genom att använda biobaserad plast istället för fossilbaserad kan koldioxidutsläppen minskas med 90 procent.

Mycket lågtempererad uppvärming – I Sverige tar vi golvvärme för givet i villan och radhuset. Golvvärme är också en förutsättning för att lyckas bygga även kommersiella byggnader och flerbostadshus med lågtempererad uppvärmning. Att skicka fram 25-gradig värme istället för över 50-gradig värme reduceras energibehovet för att värma ett hus drastiskt.

Lokal uppvärmning av kranvattnet – Eftersom skalen på flerbostadshus blivit mer isolerande så står idag uppvärmningen av kranvattnet för hela 30 procent av energiförbrukningen. Detta eftersom husen har en undercentral som cirkulerar varmvattnet tjugofyra timmar om dygnet vilket ger stora värmeförluster. Genom att istället värma kranvattnet ”on demand”, lokalt vid lägenheterna istället för via en undercentral, kan varmvattencirkulationen helt tas bort och energiförlusterna minskas med 30 procent.

Kulvertlösningen VIP – Med hjälp av kulvertlösningen Ecoflex VIP kan värme och vatten distribueras både till och mellan byggnader med minimala värmeförluster. Allt tack vare rymdisoleringen VIP (Vacuum Isolated Panels).

– Hela byggbranschen har lovat att nolla utsläppen av växthusgaser till år 2045 och nu utmanar vi dem att tänka nytt. VVS-lösningar kan inte fortsätta byggas in på samma sätt som för 50 år sedan, säger Robert Molund, VD för Uponor Sverige.

Mer information om kampanjen finns samlad på:

hallbarhetshjaltarna.se – där redovisas även bygg- och fastighetsbolag som kontaktas om hållbarhetslösningar.