Nyheter

K2A höjer ambitionen i sina gröna ramverk

K2A Knaust & Andersson Fastigheter lanserar ett uppdaterat grönt finansiella ramverk samt ett uppdaterat ramverk för gröna aktier. De nya ramverken innebär högre hållbarhetskrav och en tydligare koppling till EU:s gröna taxonomi än tidigare. 

2020 blev K2A det första företaget i världen att anta ett externt granskat ramverk för gröna aktier och det första bolaget i världen med en grönklassificerad aktie. 2021 presenterade Nasdaq Stockholm ett liknande ramverk, som sedan dess ligger till grund för certifieringen Nasdaq Green Equity Designation, som bland annat tilldelats K2A. K2A uppdaterar nu sitt gröna aktieramverk och väver då in Nasdaqs krav i sitt eget ramverk, samtidigt som företaget behåller sina kriterier kopplade till materialval och långtgående krav på energieffektivitet och miljöcertifiering.

– Allt fler vill investera hållbart och de olika alternativen behöver bli lättare för marknaden att förstå. Med vårt nya gröna aktieramverk blir det tydligt att vi går längre än andra vad gäller de krav som vi ställer på oss själva. Alla som investerar i K2A ska känna sig trygga med att de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle med minskade klimatutsläpp, säger Johan Knaust, vd på K2A. 

K2A uppdaterar även sitt finansiella ramverk, för att återspegla bästa marknadspraxis samt K2A:s gröna profil. Ramverket definierar vilka miljöfördelar som ska finnas i de projekt som finansieras eller refinansieras genom emission av gröna obligationer, gröna hybridobligationer och andra liknande skuldinstrument.

– K2A är det gröna fastighetsbolaget och det ska inte vara någon tvekan om att vi levererar på hållbarhetsområdet. Uppdateringarna av det finansiella framverket innebär att våra gröna definitioner ligger tydligare i linje med EU:s taxonomi samtidigt som vi ställer skarpare energikrav och högre krav på miljöcertifiering, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.