Nyheter

DREEM har gått med i LFM30

Text: DREEM

I linje med vår ambition att alltid ligga i framkant inom hållbarhet gick vi i höst med i LFM30. Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) är näringslivets svar på Malmö Stads ambition att nå FN:s Agenda 2030 (2015).

Stormötet som LFM30 anordnade i december var det första fysiska mötet sedan 3 år på grund av pandemin. På mötet var det en upplyftande och härlig stämning i lokalen och på scen öppnade en av initiativtagarna till LFM30 Rikard Sjökvist, Teknikchef på Granitor, om hur det var när de drog i gång allt. Vi deltog i mingel och workshop och fick höra brandtal av bland annat Åse Togerö, IVL, och Tomas Nord, RISE. Det var en dag med många bra samtal och synvinklar från dagen, input som hjälper oss vidare med vår ambition att ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete.

LFM30s mål är att nå Agenda 2030 är med sina 17 globala mål FNs färdplan för hur vi globalt skall ta oss an en hållbar utveckling och i och med det bland annat inte överstiga 1.5*C genomsnittlig uppvärmning av vår planet. För att lyckas med detta krävs att alla är med i alla skalor, från globala organisationer ner till varje individ (IPCC 2022).

Vi är med och tar vårt ansvar som företag och som enskilda arkitekter i vårt dagliga arbete. I det inser vi att hur vi ritar och vilka städer och byggnader som byggs påverkar de människor som bor där. Kan vi rita så att vi i vår design gör största möjliga skillnad så gör vi vad vi kan för att nå Agenda 2030.

Detta arbete är så klart en resa, där vi ständigt lär oss hur vi kan bygga än bättre. Resan till Agenda 2030s mål är också kärnan i LFM30s arbete och vad som var den röda tråden på Stormötet

Källor:

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2022). Climate Change 2022:Mitigation of Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Förenta Nationerna (FN) (United Nations) (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981