Nyheter

Ny rapport: En isolering av Europas alla bostadshus kan reducera behovet av uppvärmningsenergi med 44 procent

I en ny rapport från Building Performance Institute Europe (BPIE), i samarbete med Knauf Insulation, presenteras forskningsmodeller som visar att en renovering av samtliga bostadshus inom EU skulle ge energibesparingar på upp till 777 TWh – vilket motsvarar elförbrukningen i Tyskland och Spanien tillsammans.

David Ducarme, Group Chief Operating Officer och tillförordnad koncernchef på Knauf Insulation:

– Invasionen av Ukraina har avslöjat hur bräckligt Europas energisystem är, och påskyndat behovet av de djärva, transformerande och motståndskraftiga metoder som den här rapporten rekommenderar.

– Bara genom att isolera alla bostadshus i Europa kan vi reducera behovet av uppvärmningsenergi med 44 %. Den här rapporten visar på det gyllene tillfälle som Europa nu måste utnyttja för att säkerställa sitt oberoende på energiområdet och bekämpa klimatförändringarna.

Rapporten visar en tydlig väg framåt

Före invasionen försåg Ryssland EU med över 40 % av det totala gasbehovet, 27 % av oljeimporten och 46 % av kolimporten. Dessutom står byggnaderna tillsammans för 40 % av Europas energiförbrukning och 36 % av växthusgasutsläppen.

Quentin Galland, Group Public & Regulatory Affairs Director på Knauf Insulation:

Knauf Insulation har hela tiden förespråkat att prioritera energieffektivitet och byggnadsrenovering i varje politiskt beslut, men nu är behovet av handling större än någonsin, och den här rapporten visar en tydlig väg framåt – vi måste snabbt öka renoveringstakten så att vi kan isolera alla bostadshus före 2050.

Knauf Insulation stöder rapportens slutsats om att renovera alla byggnader, samt att göra det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) och minimikraven för energiprestanda (Minimum Energy Performance Standards, MEPS) mer effektiva i fråga om att verka för en totalrenovering som leder till betydande, kvantifierbara energibesparingar i byggnader.”

Oliver Rapf, Executive Director på BPIE:

– Byggnader måste behandlas som en vital infrastruktur som bidrar till energisäkerheten och klimatneutraliteten inom EU. Totalrenoveringar bör vara en av EU:s viktigaste prioriteringar för att hantera energikrisen. Slutförhandlingarna gällande EPBD under de kommande månaderna bör definiera totalrenovering som standard och fastställa renoveringskrav som uppfyller den här standarden, är rättvisa och backas upp av attraktivt ekonomiskt stöd för alla som behöver det.

Foto: Carina Persson