Nyheter

Solcellsbidrag 2023 – ännu förmånligare med solenergi

Från årskiftet 2023 har solcellsbidraget, eller avdraget för grön teknik, höjts till 20 procent för dig som installerar solceller. Här kan du läsa om vad den nya skattereduktionen för grön teknik innebär för dig som vill installera solceller.

Vad är då skillnaden 2023, jämfört med det gröna avdraget 2022?

I det förslag som trädde i kraft den 1 januari 2022 var avdraget 15 procent. Till 2023 höjs avdraget med fem procentenheter till 20 procent. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.
Det nya solcellsavdraget innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till utföraren.

Hur stort blir det nya gröna avdraget i praktiken?
Skatteverket kommer precis som tidigare att utgå ifrån en schablon där material och arbete ses som 97 procent av totalkostnaden för en installation. Det innebär att avdraget på 20 procent räknas på 97 procent av kostnaden. Ett sätt att räkna är att skatteavdraget blir 19,4 procent av totalkostnaden, i stället för som tidigare 14,55 procent.

Vad händer med avdraget för laddbox och batteri?
Det gröna skatteavdraget där du som privatperson kan få 50 procent skattereduktion på laddbox och batterier är oförändrat.

Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?
Nej. Enligt Skatteverket gäller skattereduktionen för grön teknik bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen. Du kan få avdrag för grön teknik i alla fall, men då enbart på arbetskostnaden.

Kan jag få skattereduktion om jag bygger ett nytt hus med solceller 2023?
Ja, enligt Skatteverket kan du använda avdraget om byggnaden ägs av dig och som när den är färdigställd räknas som småhus eller ägarlägenhet.

Läs mer om grön teknik på:

Skatteverkets hemsida.