Nyheter

Byggelement: Lyckade tester med återvunnen betong

Håldäck med återvunnen betong håller samma kvalitet som vid traditionell produktion. Det visar Byggelements tester.

– Det är både bra för miljön och ett effektivt sätt att hantera restmaterial från produktionen, säger Johan Seljeson, fabrikschef på Byggelements fabrik i Hallstahammar.

Vid betongtillverkning uppstår alltid ett visst materialspill. Byggelement har nu genomfört lyckade provgjutningar där spillet återvunnits och ersatt tio procent av ballasten i nya håldäck.

– Vi har en maskin på plats som först grovkrossar det överblivna materialet och sorterar ut armering och betong. Sedan krossas det ned i mindre fraktioner som man kan använda vid gjutning, säger Johan Seljeson.

Håldäck tillverkas alltid i fullbredd och sågas sedan till rätt geometri. Därför uppstår mer spill än vid tillverkning av andra betongprodukter.

– Tanken är att i framtiden kunna etablera en krossanläggning på plats. Det skulle kunna ske exempelvis en gång om året. Vi är redo att börja återvinna när lagret av överblivet material blivit tillräckligt stort.

Byggelements tester görs i samarbete med systerbolaget Swerock som är en av Sveriges största leverantörer av ballast och ständigt utvecklar material och processer för en minskad miljöpåverkan.

– Testerna har varit lyckade och vi har ett utmärkt samarbete med Swerock som varit väldigt drivande och fått till en bra produkt åt oss. 

Även Byggelements fabrik i Katrineholm har börjat göra tester. Element som vid egenkontroll visat sig inte leva upp till Byggelements höga kvalitetskrav ska återvinnas på försök.

– Vi vill minska vår miljöpåverkan och det känns helt rätt att vi tar ansvar för vårt restmaterial och jobbar mer cirkulärt, säger Juhani Larsson, platschef i Katrineholm. På det här sättet minskar vi också behovet av att köpa in ballast i form av krossat berg som ju är ett så kallat jungfruligt material som bör hanteras med stor respekt.