Nyheter

Logistikanläggning blir plusenergihus

I Östra Hamnen i Malmö växer en ny logistikanläggning upp i fastigheten Tistlarna 9. Bakom projektet står Castellum som inledde bygget på spekulation, men redan fått en hyresgäst som tar nästan hela lokalarean i anspråk.

Castellum har omfattande erfarenhet av att uppföra logistikanläggningar och vet vad hyresgästerna brukar ha för önskemål och vilka krav som de kan ställa. Den aktuella anläggningen blir en stor hallbyggnad indelad i tre skepp och med en rejäl entresolvåning. Den senare kommer att användas för kontor, omklädning och som plocklager. De tre skeppen ska i huvudsak rymma höglager. Byggherren har redan fått tag på en hyresgäst och de anpassningar i planlösningen som behövdes var mycket begränsade.

– Vi har bra erfarenhet av vad som krävs för en logistikanläggning och vågar därmed inleda projekten på spekulation, säger Johan Sjögren, projektchef hos Castellum, region Syd.

Uppdelningen i tre skepp gjordes bland annat för att begränsa arean på sprinklerytorna. Anläggningen blir sprinklad och exteriört kommer man att lägga märke till sprinklertanken.

Miljöcertifiering

Castellum certifierar alla nyproduktioner och för logistikanläggningar är kravet att klara minst Miljöbyggnad nivå Silver. Företaget har en del interna resurser utbildade i Miljöbyggnad, men för det aktuella projektet anlitades konsultföretaget Bengt Dahlgren som miljöbyggnadssamordnare i inledande skeden. Under byggproduktionen uppdrar RO-Gruppen åt AFRY att sköta certifieringsarbetet.

– Som brukligt när vi bygger för logistik utnyttjar vi taket för placering av solceller. Tak erbjuder ju utmärkta möjligheter för elproduktion. I detta fall installeras 900 kW solceller. De kommer att producera ungefär dubbelt så mycket el som behövs för fastighetsel och verksamhetsel, berättar Johan Sjögren.

Detta innebär i slutänden att den nya logistikanläggningen faktiskt kommer att bli ett plusenergihus.

Intressant entreprenad

Totalentreprenör för projektet är RO-Gruppen Koncept AB. Företaget har tidigare byggt för Castellum och har för närvarande ytterligare projekt under produktion åt denna beställare.

Konstruktionen av Tistlarna 9 utgörs av platta på mark med en konventionell stålstomme som överbyggnad. Fasaderna kommer att klädas med sandwichelement. Taket blir till en tredjedel täckt med Sedum-vegetation och resten ger plats för solcellsanläggningen.

– En utmaning med projektet är att marken är förorenad, men detta orsakar inga problem för miljön så länge massorna ligger kvar. För oss gäller det därför att schakta så lite som möjligt. Bygget är helt pålat, och schakt för installationer och fundament är så begränsade som möjligt, berättar Simon Gabrielsson, entreprenadchef hos RO-Gruppen.

De massor som ändå måste tas upp kontrolleras noga genom kemiska analyser med mera samt hanteras noggrant.

En annan utmaning med projektet var att göra kalkyl och lämna anbud.

– Upphandlingen genomfördes före sommaren 2022, med flera parallella kriser i omvärlden och svårigheter både med leveranser och enorma prissvängningar, fortsätter Simon Gabrielsson. Vi hade tät och bra dialog med Castellum som var helt införstådda med situationen. Slutligen lämnade vi ett anbud med 48 timmars giltighetstid och Castellum accepterade detta.

Även så till vida utgör Tistlarna 9 därmed en intressant entreprenad. Byggnaden i sig kanske inte är så märkvärdig, men industri- och logistikbyggnader med hall-layout är något som entreprenören behärskar väl sedan tidigare och att döma av arkitektens visionsbilder kommer den nya hallbyggnaden i Östra Hamnen att hävda sig även estetiskt i det relativt centrala läget i Malmö.

FAKTA

Tidplan: augusti 2022–oktober 2023

Byggherre: Castellum/Fastighets AB Briggen i Öresund

Totalentreprenör: RO-Gruppen Koncept AB

Arkitekter: Pantektor AB, Sonark Arkitektkontor AB

Kostnad: cirka 240 miljoner kronor

På bilden: Logistikanläggningens gestaltning bidrar starkt till förnyelsen i Östra Hamnen. I förgrunden på byggnaden syns tanken till sprinklersystemet.