Nyheter

Ung Svensk Form x Svenskt Trä: Årets stipendiater visade hög designnivå och spännande cirkulära lösningar

I Ung Svensk Form 2023 fick vi se hur vi kan återbruka material och lära oss av naturen som problemlösare. Idag delades årets stipendier ut under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse, på Stockholm Furniture Fair.

Branschorganisationen Svenskt Trä har i år valt ut åtta stipendiater som får förmånen att följa med på en kunskapsresa i norra Sverige.

– Vi tror på de unga. Vi tror också på dialog och kunskap som viktiga hörnstenar i all utveckling. Årets stipendiater visar hög designnivå, där utforskande och innovativa projekt samtidigt värnar om vår omvärld och tar sikte mot en långsiktigt hållbar omställning, säger Björn Nordin, chef arkitektur och design Svenskt Trä. 

Svenskt Träs samarbete med Ung Svensk Form är högst relevant då deltagarna utgör framtidens formgivare och designers, som med sina idéer kan bidra till att förbättra framtiden.

Stipendiaterna erbjuds en kunskapsresa där de får ta del av både nätverk och fördjupad förståelse för materialet trä och hur det kan bidra till en hållbar utveckling. De får under ett antal dagar ta del av innovativa projekt och besöka flera aktörer kopplade till träindustrin. Resan ger också stipendiaterna möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar för sitt fortsatta arbete för hållbar design och arkitektur.

Mottagarna av Svenskt Träs stipendier 2023:

Olof Davidsson/ Spread

Laura Kjaer / Super superficial

Olle Sahlqvist / Biomimicry furniture design

Simon Mattisson / Granland

Simon Bågstam / Essing

Frida MacDavitt Wallin / Sandhagen 2

Elise Aldén och Johnny Höglund / Grantoppen

Ellen Hallström / Remain – a sofa with focus on longevity

Ung Svensk Form 2023

I år genomsyras Ung Svensk Form av en cirkulär ambition där material tas tillvara och kunskaper ur tidigare konstruktioner återbrukas. Tävlingen tillhandahåller i vanlig ordning stickprov på vår tids mest angelägna frågor. 

– Jag blir alltid lika berörd när jag tar emot formgivarnas bidrag som utses av juryn i Ung Svensk Form, den ärliga, raka strävan och känslan av att vilja påverka och förändra, modet att gå sin egen väg i hantverk, materialval och uttryck. I de 23 bidrag som ingår i Ung Svensk Form 2023 visas denna kraft starkare än någonsin, vi ser definitivt framtidens stjärnor lysa, säger Karin Wiberg, projektledare Ung Svensk Form.