Nyheter

Ny hållbarhetschef på Telenor Sverige

Åsa Lenhoff är ny hållbarhetschef på Telenor Sverige i tillägg till sin roll som chef för Responsible Business. Som Telenors ansikte utåt i hållbarhetsfrågor kommer Åsa Lenhoff att leda Telenors hållbarhetsarbete.

– Åsa är en kompetent, tydlig och bra ledare som fyller den här rollen på ett utmärkt sätt. Hållbarhet ska vara en röd tråd genom allt vi gör inom hela Telenor. Jag känner mig trygg med att Åsa kommer att leda arbetet med hur vi ska nå våra hållbarhetsmål och att vi uppfattas som en ansvarstagande samhällsaktör, säger Bjørn Ivar Moen, vd för Telenor Sverige.

Åsa har jobbat på Telenor Sverige sedan 2017, först med ansvar för compliance (regelefterlevnad) och sedan 2021 leder hon teamet som jobbar med compliance, hållbarhet, kvalitet och privacy.

– Tillsammans med ett starkt gäng experter i teamet ser jag fram emot att fortsätta utveckla Telenors hållbarhetsarbete. Vi har mycket på plats och kommer nu att växla upp ambitionsnivån ytterligare. Jag känner mig stolt över att ansvara för och kommunicera det, säger Åsa Lenhoff, hållbarhetschef på Telenor.

Telenors klimatmål

Telenorkoncernen anslöt sig 2021 till Science Based Target Initiative. Ett av koncernens mål är att vara klimatneutrala i Norden 2030. Telenor har dessutom ambitiösa mål vad gäller att påverka leverantörer och samarbetspartners att ansluta sig till Science Based Target Initiative. En del av klimatmålen för Telenor Sverige är att även vara cirkulära till 2030.

Under 2023 kommer Telenor att fokusera på energifrågan samt att öka cirkuläriteten, framför allt vad gäller mobiler. Inom social hållbarhet driver Telenor initiativet Nätprat för att främja samtalet om livet online, mellan barn och deras viktiga vuxna.

Läs mer om:

Telenors hållbarhetsarbete och om initiativ för att ge mobiler längre liv.