Nyheter

Så lyckades brf Rådmannen minska sin energianvändning

Under 2022 har HSB brf Rådmannen, i centrala Malmö, minskat sin användning av värme och el med hela 16 procent jämfört med året innan. Detta gör att de utses till årets energibästa bostadsrättsförening i HSB Malmös tävling.

– Det är glädjande, men nog mest förvånande, säger Lars Delmar, ordförande i HSB brf Rådmannen.

Priset delas ut en gång om året för att uppmärksamma de bostadsrättsföreningar som arbetar kontinuerligt med sin energianvändning. Förhoppningen är att andra bostadsrättsföreningar känner sig inspirerade och får konkreta förslag till att förbruka mindre energi.

– Det är väldigt roligt att föreningen har sänkt sin förbrukning så här mycket. Jag hoppas att fler kommer att titta på Rådmannen och tänka, ”kan de så kan kanske vi också”, säger Niklas Renfro, projektledare på HSB Malmös energiavdelning.

– Det känns helt klart överraskande. Vi i styrelsen arbetar mycket med att sänka de löpande kostnaderna och effektivisera, och då blir energiminskningen en glad bieffekt, säger Lars Delmar.

HSB brf Rådmannen har tagit hjälp av en energikonsult från HSB Malmö för att utföra en energikartläggning. Detta ökade styrelsens förståelse kring fastighetens brister vad gällde energianvändningen. De åtgärder som presenterades i rapporten la grunden till styrelsens beslut om att investera i en ny värmecentral med ett modernt styr- och reglersystem.

– Vi har pratat mycket om olika energiåtgärder, men vi har inte riktigt kommit i gång, mer än med kartläggningen och värmesystemet. Huset byggdes inte direkt med några tankar på energieffektivitet, men kanske att vi har en mer medvetenhet i föreningen nu, säger Patrik Sonander, sekreterare i HSB brf Rådmannen.

Fastigheten är från 1912 och har 28 lägenheter. Enligt styrelsen är det just föreningens storlek och fastighetens ålder som är de stora utmaningarna.

– Jag skulle inte säga att det är särskilt svårt att få våra medlemmar att visa intresse och vilja testa hållbara åtgärder, det svåra är att förhandla med entreprenörer. Särskilt eftersom vi är en liten förening, säger Kadrie Persson Salja, föreningens HSB-ledamot.

Vad föreningen ska göra härnäst kommer inte nödvändigtvis att styras av energiminskningen som de har gjort, utan får diskuteras på nästa möte. Men Lars Delmars fingrar kliar lite efter fler energiåtgärder.

– Jag skulle gärna vilja veta hur mycket vårt södertak skulle kunna ge om vi installerade solceller där, kanske med en batterilösning, säger Lars Delmar.

Fakta – Årets energibästa bostadsrättsförening:

Priset för Årets energibästa bostadsrättsförening går till den förening som har minskat sin användning av köpt energi, alltså el och värme i kWh/m2, mest procentuellt under året.

Samtliga bostadsrättsföreningar med tjänsterna driftuppföljning, energiförvaltning och energiavtal hos HSB Malmö är automatiskt med i tävlingen.

Vinnaren får en energikartläggning, det vill säga en genomgång av fastigheten, identifiering av energibovar och åtgärdsförslag, till ett värde av 10 000 kronor exkl. moms.