Nyheter

Debatt: ”Falsk marknadsföring om hållbart skogsbruk”

”Dagens svenska skogsbruk är inte ekologiskt hållbart. Att saluföra det som hållbart är därför – för att tala klarspråk – falsk marknadsföring.”

Det skriver bl.a Göran Arnqvist, professor i zooekologi, Uppsala universitet, Per Alström, forskare i biodiversitet, Uppsala universitet, Per Angelstam, professor i hållbart skogsbruk, Norges Inlandsuniversitet, och professor emeritus i skogs- och naturresursförvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet och ett antal namnkunniga forskare i Svenska Dagbladet:

”Brundtlandkommissionen slog fast att ”hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och att detta kräver att framtida ekologiska, ekonomiska och sociala behov inte inskränks.”

”Den svenska regeringen och skogsnäringen vill nu att Sverige under sitt ordförandeskap i EU:s ministerråd marknadsför svenskt skogsbruk som hållbart. Detta kontrasterar mot den omfattande kritik som riktas mot svenskt skogsbruk från myndigheters utvärdering av miljömålen och från internationellt håll. Kritiken avfärdas som brister i kommunikationen kring svenskt skogsbruk.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/76RK38/falsk-marknadsforing-om-hallbart-skogsbruk-skriver-forskare