Nyheter

Storsatsning: Logicenters bygger solceller på 800 000 m2

NREP Logicenters fortsätter att kraftsamla för en hållbar framtid. För att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor har bolaget beslutat att mer än fördubbla sitt innehav av solcellsanläggningar de kommande åren.

Med ett hållbarhetsmål att vara helt koldioxidneutrala år 2028 har Logicenters bestämt sig för att ligga i framkant kring förnybar energi på sina anläggningar. Beslut har tagits på att fylla taken med solceller på alla nybyggnationer samt att installera på befintliga tak där det är möjligt.

Totalt siktar Logicenters på att installera solceller på cirka 800 000 m2 de kommande tre åren. Det motsvarar en yta på totalt 133 fotbollsplaner. Den totala effekten av investeringen skulle motsvara en potentiell årsproduktion på 85 000 MWh, vilket motsvarar hushållsel för mer än hela Östersund (24 290 hushåll).

– Logistikfastighetsbranschen har förutsättningar och därmed ett ansvar att ta en ledande roll inom utbyggnaden av solenergi på våra stora takytor. Vi bygger även för morgondagen då solenergi ska vara med och ladda upp framtidens eldrivna distributionsbilar. Här känner vi på Logicenters att vi kan vara med och göra stor skillnad, säger Jon Malmsten, solenergiexpert på Logicenters.

Den ambitiösa solcellsstrategin resulterade redan förra året i byggnationen av Nordens största takbaserade solcellsanläggning på 80 000 m2. Anläggningen är byggd för Dagab i Bålsta och tas i drift nu i mars.

– För mig är det en självklarhet att fortsätta vår satsning på solenergi för en koldioxidneutral morgondag. Fastighetsbranschen står fortsatt för 40 procent av alla globala utsläpp och det finns ett akut behov av att hitta bättre sätt att både utveckla och drifta fastigheter. Alla måste ta sitt ansvar och där har vi en ambition att gå i bräschen på den nordiska marknaden, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.