Nyheter

Förberedelseprojekt beviljat för ”Bioimpact – ett cirkulärt och biobaserat samhälle”

Det är nu klart att Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF beviljats medel av Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att driva ett av förberedelseprojekten inom den stora forskningssatsningen Impact innovation. Projektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle ska lägga grunden för en ansökan till ett framtida långsiktigt innovationsprogram.

Den svenska bioekonomin är en viktig del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna. De gröna näringarna och den biobaserade processindustrin vill tillsammans leda Sveriges gröna omställning och skapa möjligheter för kraftfull forskning med sikte på ett framtida biobaserat samhälle med cirkularitet och återvinning över värdekedjegränser.

– Att de gröna näringarna med de fem branschorganisationerna i spetsen i hård konkurrens beviljats detta förberedelseprojekt visar att bioekonomin har en strategiskt viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle och är ett styrkeområde för svensk välfärd, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Projektet startar nu förberedelserna inför en ansökan om att bli ett av de framtida strategiska innovationsprogrammen inom Impact innovation. Därmed inleds en process för att utveckla programidéer och knyta till sig nyckelaktörer.

– Genom projektet får bioekonomins aktörer – forskare, industri och samhälle – nu en kraftfull plattform för att tillsammans lägga grunden för framtida forskning och börja forma de missions som ska accelerera utvecklingen av ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Vi välkomnar de aktörer som är intresserade av att medverka i processen att engagera sig tillsammans med oss, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.

Bakgrund till Impact innovation

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma nästa generation strategiska innovationsprogram. Inom satsningen, som går under namnet Impact innovation, ska upp till fem aktörsdrivna program starta våren 2024.

Alla program ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar ska genomföras med en stor bredd av olika aktörer i samhället. Som ett led i processen att utforma kraftfulla program får nu 23 så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning.

Läs mer på:

https://www.vinnova.se/nyheter/2023/02/23-projekt-far-stod-for-att-kraftsamla-infor-impact-innovation/