Nyheter

Två nya rekryteringar till Ingrid Capacity

Ingrid Capacity fortsätter att växa och välkomnar Ludwig Ahlqvist och Jacob Bergström som nya projektutvecklare till företaget. Deras kompetenser kommer från dag ett bidra till arbetet med att etablera storskalig energilagring som ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att optimera nuvarande elnät och fortsätta arbetet med den gröna omställningen av vår elproduktion, samtidigt som vi upprätthåller ett robust, flexibelt och förutsägbart energisystem.

Ludwig Ahlqvist har under det senaste året haft rollen som Junior Affärsutvecklare på BESQAB med inriktning på nyproduktion av bostäder där han arbetat med att ta fram nya projektmöjligheter. Han har även arbetat med djupgående analyser samt utformat finansieringsmodeller för bolaget. Ludwig har en examen som byggnadsingenjör från KTH med inriktning på fastighetsutveckling & installationssamordning samt en ekonomikandidat från Stockholms universitet.

Jacob Bergström kommer närmast från egen verksamhet där han som VD och medgrundare till bolaget Homevision har arbetat med digitalisering av fastigheter och boende. Dessförinnan arbetade Jacob med projektutveckling och tidiga skeden på Panghus AB.

– Under 2022 påbörjade vi arbetet med att bygga det starka och kompetenta team som idag utgör Ingrid Capacity. Ludwig och Jacob som ansluter till oss är fortsättningen på den resan. Kombinationen av deras tidigare erfarenheter från både planerings och produktionsstadiet i nya etableringar kommer att vara en stor del av att utveckla och färdigställa många av de kommande etableringarna vi har framför oss, säger Nicklas Bäcker, CSO på Ingrid Capacity.