Nyheter

Tyréns nya hållbarhetschef

Idag den 13 februari tillträder Camilla Mattsson som ny hållbarhetschef på Tyréns. Hon kommer senast från tjänsten som hållbarhetschef på WSP.

Tyréns har växlat upp hållbarhetsarbetet de senaste åren med nya arbetssätt och nio mätbara mål i företagets egen hållbarhetsagenda. Camilla ser Tyréns som en aktör med verkliga möjligheter att vara en positiv kraft för både klimatet och den biologiska mångfalden.

– Jag känner till Tyréns sedan länge och det är ett företag med ett fint ledarskap och bra värderingar som jag delar. Hållbarhetsarbetet handlar mycket om möjligheten att kunna påverka och göra skillnad och det ser jag fram emot att bidra till på Tyréns, säger Camilla.

Samhällsbyggnadsbranschens skyldighet att minska klimatpåverkan

Bygg- och anläggningssektorn står för uppskattningsvis en femtedel av klimatutsläppen och Camilla har en tydlig bild av branschens roll för samhällsutvecklingen.

– Som en aktör inom samhällsbyggnadsbranschen har vi såväl möjlighet som skyldighet att göra ett bra arbete med att minska klimatpåverkan, säger Camilla Mattsson.

– En långsiktig och hållbar samhällsutveckling innebär att de städer och samhällen som vi utvecklar och bygger behöver anpassas för framtidens behov kopplat till exempelvis klimatförändringar med alltmer extremväder och skyfall som följd, digitalisering, ändrade levnadsmönster och mycket annat.