Nyheter

Appbaserat retursystem för kabeltrummor blir helägd medlem i Axjo Group

I början på 2023 stod det klart att Drumster Sverige AB, som ingår i Drumster Group, innehållande bolagen Drumster Sverige AB och Kelapalautus Suomi Oy, numera är ett 100% helägt bolag inom Axjo Group. Tidigare delägda Drumster är ett appbaserat verktyg för smarta returer av kabeltrummor och sluter cirkeln för moderbolaget Axjos ”closed loop”.

I kombination med Axjos hållbara polymera förpackningslösningar, tillverkade med 100% återvunnet material, gör Drumster det enklare för koncernens kunder att bidra till ett hållbart och cirkulärt kretslopp.

Drumster är i grunden ett appbaserat verktyg för exempelvis elektriker, grossister och andra kunder som på ett enkelt och smart sätt vill returnera sina tomma kabelemballage. Kunden slipper ta med sig överflödigt emballage, bidrar till en cirkulär ekonomi och erhåller ersättning för insatsen. Idén uppkom och företaget bildades tillsammans med Jonas Olsson, Managing Director för Pmflex Group Northern Europe AB, då både Axjo och PM Flex har liknande slutkunder.

– Likt Pmflex värderingar så ville vi med Drumster erbjuda installatören mervärden och förenkla i vardagen. Drumster är en väldigt bra funktion med ett stort antal användare. Tjänsten ligger naturligt i Axjos erbjudande och att Drumster nu blir helt ägt av Axjo kommer ge fördelar för båda bolagen, säger Jonas Olsson.

Med Axjo Groups Greenology-koncept tas hållbarhetsperspektivet till nästa nivå. Förutom att använda 100% återvunna material, hjälper de även kunder att minska sina koldioxidavtryck där Drumster utgör en stor del i processen vad gäller insamling av material.

– När vi startade Drumster var intresset för att ta hand om emballage och minska avfallet på byggena väldigt svagt. Vi trodde väldigt mycket på idéen, men vi var några år för tidiga. Nu ser marknadssituationen helt annorlunda ut. Alla försöker hitta sätt att minska sitt koldioxidavtryck. Det är då extra kul att kunna få integrera en tjänst som Drumster i Axjos erbjudande både i Skandinavien, och i en framtid på andra marknader, säger Jacob Nilsson, koncernchef på Axjo Group och numera VD på Drumster.

– Drumsters framtid ser väldigt ljus ut. Vi kommer att rekrytera Account Managers för att förstärka den svenska försäljningsorganisationen och fokusera på tillväxt genom att utveckla befintliga samarbeten men också hitta nya. Vi tittar även på att expandera konceptet utomlands och har flera intressanta, pågående dialoger. Nya partnerskap inom Drumster Group kommer skapa större och förbättrade returflöden på nya marknaden,  säger David Barmé, affärsutvecklare på Drumster Group.

Bolagets namn, Drumster Sverige AB, kommer att kvarstå och blir organisatoriskt ett dotterbolag till Axjo Group AB. Organisationen för Drumster Group förblir också densamma. För Drumster Sverige AB, fortsätter Jacob Nilsson som VD, David Barmé som affärsutvecklare, Dennis Mihajlovic som säljare och Jonas Larsson på lager och logistik. Kari Halonen förblir VD och delägare på Kelapalautus Suomi Oy.