Nyheter

Debatt: ”Är Akademiska Hus klimatmål en pappersprodukt? – Riv inte Flickläroverket vid Götaplatsen!”

”Inom kort påbörjas rivningen av gamla Flickläroverket vid Götaplatsen. Det är sorgligt och upprörande hur denna högkvalitativa och ingalunda uttjänta byggnad, som hade kunnat stå i hundra år till och mer, är dömd att nu jämnas med marken.”

Det skriver Filip Laurits, ordförande, Föreningen FASAD , Tomas Nyström , Ordförande Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Stephan Fickler, Verksamhetsledare Svenska Byggnadsvårdsföreningen m.fl. i en debattartikel i ETC:

”Fastighetsägaren Akademiska hus har gjort bedömningen att byggnaden, som tillhör Musikhögskolan Artisten, inte är möjlig att integrera i den byggnad (”Nya konst”) som planeras i dess ställe. Detta utan att kunna presentera motsvarande utredning eller motivera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt menar Akademiska hus att Västlänkens uppgång från Station Korsvägen, som planeras i samma byggnad, inte har varit avgörande. Mot bakgrund av detta anser vi oss ha starka skäl att ifrågasätta deras beslut.”

”Akademiska hus har antagit vidlyftiga mål om klimatneutralitet till 2035. Deras verksamhet är ”klimat- och resursintensiv”, medger de själva på sin hemsida: ”Därför behöver vi agera kraftfullt för att minska vår klimatpåverkan genom egna åtgärder och i samverkan med andra.” 

”Osökt är vi tvungna att fråga oss, är dessa klimatmål en ren pappersprodukt?”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/bryr-ni-er-om-klimatet-riv-inte-flicklaeroverket