Nyheter

Elektrikerna kräver mer kompetensutveckling för att klara den gröna omställningen

Idag växlade fackförbundet Elektrikerna och motparten Installatörsföretagen avtalskrav för förbundets största avtal, Installationsavtalet. Kraven består bland annat av löneökning med 4,4%, kortare arbetsvecka och mer kompetensutveckling.

Elektrikerna ser många nya uppdrag för branschen såsom solcellsanläggningar, laddningsinfrastruktur, energieffektivisering för grön omställning med mera.

Men bristen på elektriker är stor.

För att branschen ska kunna växa behöver arbetsgivarna bli bättre på att behålla och kompetensutveckla sin personal samt rekrytera lärlingar. Elektrikernas avtalskrav stödjer en gynnsam utveckling av branschen till att bli bättre på att behålla och utveckla elektrikerna.

I svåra tider måste man hålla ihop, därför har Elektrikerna anslutit sig till LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Det innebär att förbundet går fram med ett antal gemensamma krav, däribland lönekraven, tillsammans med en rad andra LO-förbund. Förbundet kommer solidariskt stötta alla samordnade LO-förbund att uppnå de gemensamt ställda kraven.

Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2023.