Nyheter

Kemisk återvinning av svåråtervunnet plastavfall och tillverkning av nya plaströr av hög kvalitet

Neste, Uponor, Wastewise och Borealis har lyckats tillverka rör av tvärbunden polyetylen (PEX), de är baserade på råvaror som framställts av kemiskt återvunnet industriplastavfall från tillverkning av PEX-rör med en ISCC PLUS-certifierad massbalansmetod.

Företagen som ingår i projektet tror att det är en av de första implementeringarna av kemisk återvinning av PEX. PEX-rör är en viktig komponent i energieffektiv uppvärmning och säker rörläggning tack vare att de är robusta, temperaturresistenta och långlivade, men de tvärbundna polymerkedjorna gör dem nästan omöjliga att återvinna med konventionell återvinningsteknik. Projektet bevisar att kemisk återvinning kan stänga kretsloppet för även det plastavfall som är svårt att återvinna, och förvandla det till råvara för polymerer med hög kvalitet. Samt att det sedan är möjligt att använda dessa polymerer till att tillverka produkter som håller samma kvalitet och har egenskaper identiska med de som de tidigare produkterna haft.

– Det är ett mycket spännande samarbete, som ger oss ett försprång i vår övergång till cirkulära material, säger Thomas Fuhr Chief Technology Officer på Uponor. PEX är med bred marginal det material som har de mest flexibla tillämpningarna tack vare sina överlägsna egenskaper. Det används inom byggbranschen till allt från vattenförsörjning till system för strålningsvärme och avkylning. På Uponor har vi precis firat de första 50 åren för våra PEX-rör, och vårt nya långsiktiga mål är att använda 100 procent av vårt PEX-avfall som råmaterial, vilket nu alltså kan bli möjligt tack vare återvinning inom ett slutet kretslopp.

I detta samarbete använder Wastewise sin nya, pyrolysbaserade teknik för kemisk återvinning för att smälta industriavfall från Uponors tillverkning av PEX-rör och bryta ned polymererna till sina ursprungliga byggstenar, vilket skapar en oljeliknande, återvunnen mellanprodukt.

– Att kunna använda svåråtervunnet plastavfall som råvara och att få ut högkvalitetspolymerer som slutprodukt är inte längre något omöjligt, säger John Webster, Global Commercial Director Infrastructure på Borealis. Vi kan faktiskt integrera kemiskt återvunnet plastavfall från PEX-rör som råmaterial i våra etablerade tillverkningsprocesser. Det krävs inga ytterligare tester, godkännande eller validering. Det är en lösning som kan användas redan idag, till och med för system för dricksvatten.

Denna vätska samprocessas sedan i Nestes oljeraffinaderi i Borgå i Finland och uppgraderas till återvunnen Neste RE™, en förädlad råvara av hög kvalitet som kan användas för att framställa nya polymerer. Borealis matar in detta råmaterial i sin krackningsanläggning med efterföljande polymerisering till polyetylen som en del av företagets kemiska återvinningsportfölj, Borcycle™ C. Till sist använder Uponor polyetylenet för att skapa nya PEX-rörsystem. Dessa kan sedan användas inom byggsektorn för uppvärmning, rörläggning och avkylning. De fungerar även inom känsliga tillämpningar med höga krav, som dricksvattensystem. Hela värdekedjan är spårbar via en ISCC PLUS-certifierad massbalansmetod.

– Detta framgångsrika projekt visar inte bara att det går att återvinna PEX med kemisk återvinning, utan även att det går att få hög avkastning från tekniken: cirka 80 procent av PEX-avfallet från produktionen kan gå tillbaka i kretsloppet, säger Kaisa Suvilampi, Managing Director och delägare i Wastewise. Med våra processer kunde vi omvandla PEX till pyrolysolja av tillräckligt hög kvalitet för att den sedan skulle gå att använda som råmaterial i ett raffinaderi, som i sin tur kan behandla det och göra krackningsråvara av hög kvalitet. Detta projekt stryker PEX från listan över material som gett oss huvudvärk för att de inte gått att återvinna.

– Ridån har gått upp för kemisk återvinning, tillägger Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers and Chemicals på Neste. Det kommer fortfarande att ta tid att nå storskalig drift, men projektet blir ett bra exempel på hur vi kan skapa cirkulära värdekedjor för polymerer genom kemisk återvinning. Det driver på utvecklingen av den tekniska lösningen, från att vara något lovande för framtiden, till att bli leveransfärdigt. Det visar även hur viktigt det är att hitta rätt samarbetspartners för att få till ett framgångsrikt projekt.

Tack vare de inblandade aktörernas engagemang för cirkulära lösningar för polymerer, och att lösningen kunde blandas in direkt i produktionen, kunde man sätta upp en hel värdekedja på relativt kort tid. Det var drygt sex månader från projektets start, tills de första rören gjorda av kemiskt återvunnet PEX-avfall tillverkades.

Det finns potential för samarbete inom fler områden än produktionsavfall för detta partnerskap: De PEX-rör som tillverkas av Uponor har redan optimerats för resurseffektivitet genom att väggarna har gjorts tunnare och livslängden har ökats. Vid slutet av deras långa livslängd är förstahandsalternativet fortfarande återvinning. Med kemisk återvinning kan avfall från tillverkningen av PEX-rör förvandlas till nya, fullt funktionsdugliga, PEX-rör. Men det finns även andra alternativ som inbegriper att använda materialet till andra produkter, som exempelvis andra byggnadsmaterial eller föremål som ishockeyklubbor. Framöver kommer företagen i projektet att utvärdera ytterligare möjligheter till samarbete. Förutom att bredda urvalet av olika avfallsmaterial som kan återvinnas kan det även innefatta att återvinna större volymer.