Nyheter

Kuusakoski tillkännager första kompositreningsverket i Finland

Återvinningspionjären Kuusakoski ska bygga ett nytt kompositfragmenterings- och reningsverk i södra Finland. Det totala värdet av investeringen överstiger 4 M€.

Det finska återvinningsföretaget Kuusakoski är glada över att kunna tillkännage planer på att bygga ett nytt kompositfragmenterings- och reningsverk på sin Hyvinkää-anläggning i södra Finland. Det nya reningsverket för komposit kommer att riva kompositer säkert och effektivt.

Investeringen omfattar renovering av en byggnad som för närvarande finns på Kuusakoski Hyvinkää-området, samt byggandet av den nya bearbetningslinjen. Värdet på investeringen kommer att vara över 4 miljoner euro, varav 35 % kommer att finansieras av Business Finland från RRF-finansiering (Recovery and Resilience Facility).

– Vår investering tar den cirkulära ekonomilösningen som testats i Tyskland till Finland. Med den kan vi tillhandahålla den bästa industriella återvinningsprocessen för kompositmaterial lokalt, säger Mikko Kuusilehto, VD och koncernchef.

– Efterfrågan på en återvinningslösning för kompositer ökar redan, eftersom mängden kompositavfall kommer att öka: vindkraftverk, flygplan, båtar och andra fordon innehåller avsevärda och ökande mängder kompositer.

Kompositer används i cementproduktion

Kompositavfallet levereras som råvara av Kuusakoski till cementindustrin. Det rivna kompositmaterialet sambearbetas i cementtillverkning, där det effektivt kan utnyttjas utan kvarvarande aska.

Kompositmaterial innehåller både fibrer och polymerer. I denna sambearbetning ersätter fibrerna kalksten och polymererna ersätter fossilt bränsle. Användningen av komposit sänker CO2-utsläppen avsevärt.

Kuusakoskis VD lyfter fram en vanlig missuppfattning om det strimlade kompositmaterialet som denna nya anläggning kommer att producera:

– Det är bra att förstå att de rivna kompositmaterialen inte blandas med betong. De används vid tillverkning av klinker – förprodukten som används för att framställa cement – ​​och inga spår av fibrer finns kvar i cementen som sedan används för att förbereda betong, påminner Mikko Kuusilehto.

Två industriella dokumentförstörare säkerställer effektivitet

Den nya anläggningen kommer att effektivisera processen som piloterades i det prisbelönta KiMuRa-projektet. Processlinjen är planerad att vara i full produktion i slutet av 2025.

Den nya anläggningen kommer att bestå av två dokumentförstörare, flera täckta transportörer, en magnet och ett dammkontrollsystem. Dammkontrollsystemet är särskilt viktigt, eftersom bearbetningen av kompositer skapar stora mängder fint, skadligt damm.

En del av det gröna investeringsprogrammet

Denna investering är en del av Kuusakoskis fleråriga gröna investeringsprogram.

Läs mer om investeringsprogrammet på:

https://news.cision.com/kuusakoski-recycling/r/green-investment-program-planned-at-kuusakoski,c3640600