Nyheter

Fossilfria lastbilar över Øresundsbron – nytt samarbete visar att det är möjligt

Grön omställning av den tunga lastbilstrafiken är möjlig – också på längre turer och över landgränser. Volvo, Carlsberg Sverige, E.ON, Erikssons Åkeri och Øresundsbron ingår ett samarbete för en ökad elektrifierad godstrafik över Öresund.

– Øresundsbron vill vara världens mest hållbara bro. Med det här pilotprojektet visar vi att det i dag fungerar med gränsöverskridande och fossilbränslefri godstrafik på väg. Vi kommer närmare en grönare lastbilstrafik genom samarbete inom transportsektorn. Därför är vi väldigt glada över det här samarbetet, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron. 

Koldioxidutsläppen från tunga transporter utgör sex procent av de samlade utsläppen i EU, vilket är en fjärdedel av alla utsläpp från vägtransporter totalt. Øresundsbron har tagit initiativ till att samla flera aktörer inom transportkedjan för att stimulera hållbara vägtransporter över sundet. Och efter dialogen med Erikssons Åkeri om ellastbilar i linjetrafik över bron på försök har projektet vuxit med flera aktörer.

Under premiärturen fraktar Carlsberg Sverige mineralvatten från Ramlösa mellan Sverige och Danmark i Volvos el-lastbil FH Electric. Mineralvattnet lastas hos Erikssons Åkeri och körs därefter till Carlsberg Danmark i Høje Taastrup. Därefter laddas den upp hos Volvo, också i Høje Taastrup, med grön certifierad el innan den kan återvända över Øresundsbron. Lastbilens räckvidd är cirka 300 kilometer, men tack vare en kortare laddning på danska sidan klarar ekipaget hela rutten på omkring 370 kilometer.

– Grön omställningen av lastbilssektorn går mycket långsamt. Många sitter bara och väntar, antingen för att det är för dyrt eller för att man tror att ellastbilar inte fungerar i internationell trafik. Ingen kan göra det ensam, men om vi alla drar vårt strå till stacken kan vi tillsammans utmana sättet vi brukar göra saker på och visa att det faktiskt är möjligt, säger Morten Røssel, kundansvarig för godstransporter på Øresundsbron.

När en ellastbil ersätter en dieseldriven lastbil på sträckan Helsingborg-Høje Taastrup via Øresundsbron, så väntas koldioxidavtrycket minska med över 90 procent under denna rutt. Preliminära siffror visar en minskning från 216 till 18 kilo koldioxid, enligt Erikssons Åkeri. Varje vecka fram till efter sommaren kommer uppemot sju ellastbilar att ingå i projektet.

Fakta: Samarbete för elektrifiering 

Godstrafiken med tung elektrisk lastbil mellan Sverige och Danmark har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Volvo Trucks, Carlsberg Sverige, E.ON, Erikssons Åkeri, Österlens Lastvagnar och Øresundsbron.

Lastbilen som används är en Volvo FH Electric med sex batterier på sammanlagt 540 kWh.

E.ON har installerat 300 kW-laddstationer för sträckan vid Tomelilla i Sverige och Høje Taastrup i Danmark.

Øresundsbrons drift och underhåll är redan klimatpositiv tack vare stora satsningar på solceller, energieffektivisering och en konstgjord ö som numera fångar mer koldioxid än vad driften släpper ut.

Peter Hammarstedt, vd på Carlsberg Sverige:

– Vi är glada över att vara en del av detta proaktiva samarbete. För oss är det viktigt då det ligger helt i linje med vår ambition att gå mot en fossilfri logistikkedja. Vi har tidigare elektrifierat de tunga lagertransporterna i Halland och ser det här samarbetet som ett viktigt nästa steg. Nu har testturen gått och vi tittar på hur vi ska kunna få detta till en permanent lösning i en nära framtid.

Niclas Johnson, försäljningschef på Volvo Lastvagnar Sverige:

– Omställningen startade för några år sedan inne i städer, när soplastbilar och distributionslastbilar kunde börja köra på el. Nästa steg blev elektriska lastbilstransporter mellan städer och regioner. Och idag är det fullt möjligt att köra elektriska tunga transporter även längre sträckor och över landsgränser. Volvo Lastvagnar erbjuder i dag samtliga lastbilsmodeller i elektriska versioner. Nu handlar det mycket om att transportköpare ska börja ställa krav på hållbara transporter för att omställningen ska ta fart. Det positiva är att vi sedan förra året ser att allt fler ställer sådana krav.

Peter Jonsson, vd på E.ON Danmark:

– E.ON arbetar på tvärs mellan 13 europeiska länder. Vi är redo att snabbt leverera den stora mängd energi som behövs för att elektrifiera tunga transporter. Vi har marknadens bredaste erfarenhet av laddningslösningar för alla typer av transporter – inklusive tio års erfarenhet av att ladda ellastbilar och fem års erfarenhet av att ladda stadsbussar.

Christian Pedersen, försäljningschef på Erikssons Åkeri:

– Ingen kan ensam klara omställningen. Ellastbilar är fyra gånger dyrare än diesellastbilar, och laddningsstationer är också dyra. Därför måste både investeringen och planeringen ske i samarbete, men vi kände snabbt att ellastbilarna gav oss en konkurrensfördel. Det är lite dyrare för kunderna, men ligger fortfarande på en acceptabel nivå. I gengäld får kunderna koldioxidbesparingar på sina CSR-konton och ett stort marknadsföringsvärde, så det är värt besväret.