Nyheter

Thomas Betong överträffar säljmålen för klimatförbättrad betong

Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, har levererat klimatförättrad betong sedan 2012. Tack vare hårt arbete tidigt i byggprocesserna överträffades säljmålet för 2022. Nästan 25 procent av all fabriksbetong som levererades under förra året var klimatförbättrad.

För 2023 satsar företaget ännu högre.

– Inför 2022 satte vi höga försäljningsmål för vår klimatförbättrade betong, Thomagrön. Målet var att 20 procent av all fabriksbetong skulle vara klimatförbättrad. När vi sammanställt året som gått visar det sig att vi har överträffat målet med råge. Nästan 25 procent av fabriksbetongen var klimatförbättrad, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Tillsammans kan vi sänka branschens klimatavtryck

Koldioxidutsläppen från byggnation är höga, men kan minskas tack vare användandet av klimatförbättrad betong. Faktum är att om hälften av alla byggprojekt i Sverige skulle ha använt klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidavtryck hade vi kunnat minska CO2-utsläppen med 500 000 ton.

Thomas Betong märker av att både köpande kunder, beställare och föreskrivande led har insett att man måste jobba tillsammans för att sänka branschens klimatavtryck.

– Samhället har vaknat till och förstått att vi allihop måste driva på för att få ner klimatavtrycket från byggnation. Vår säljkår jobbar stenhårt med att få in vår klimatförbättrade betong Thomagrön tidigt i processerna, och vi ser tydligt hur efterfrågan stadigt ökar. Målen för 2023 är högt satta, men tillsammans kommer vi att nå dem, avslutar Carina Edblad.